Emeğimiz, Bedenimiz, Kimliğimiz Özgürlüğümüz İçin Alanlardayız!

0
8 Mart'ta patriyarkal kapitalizme, erkek devlet şiddetine ve haklarımıza saldıranlara karşı her gün daha çok yükselen isyanımızla yine yanyana olacağız. Şüphe yok ki bugün coğrafyamızda...

 

Soma’da katledilen 301 maden işçisinin failleri; işçi sağlığı ve iş güvenliğini maliyet artışı gören ve daha fazla kâr için üretim zorlaması yaptıran işveren, katliam öncesi denetim görevini yapmayan Bakanlık ve TTK yetkilileri ile sarı sendikacılıktır.
#301İçinAdaletİstiyoruz

Hatay İl Örgütümüz İskenderun Akçay'da Olivin Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi ÇED toplantısını yaptırmamak için köylülerle direnen ve gözaltına alınan arkadaşlarımız ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

#ŞirketleriDeğilDogayiKoru

Avrupa'da biraraya gelen demokratik kurum ve kuruluşlar 10 Nisan'dan itibaren #FaşizmiBirlikteYeneceğiz kampanyası başlatıyorlar. @sykp_avrupa 'nın da bileşeni olduğu ADGB pek çok Avrupa kentinde yarın faşizme karşı eylemde olacak.

Eş Genel Başkanımız Canan Yüce ve parti üyelerimiz HDK 11. Mersin İl Genel Kurul'una katıldı.

"Her Yerde Hep Beraber. Direnelim, Örgütlenelim, Meclisleşelim"

Pandemiyle işçiler, emekçiler, esnaflar görmezden gelinirken, hiçbir destekten faydalanamazken; iktidar bu dönemi de yandaşlarının banka hesaplarını doldurmada "lütuf" olarak görüyor.

"Yandaşların banka hesapları lebaleb
Halka açlık, yokluk, sefalet!"

Load More...