Ankara İl Örgütümüz 5. Kongresini Yapıyor

DUYURU

Ankara İl Örgütümüzün 5. Olağan Kongresi 20/01/2024 (Cumartesi) tarihinde Saat 10.00’da aşağıdaki adreste ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu tarih ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde Kongremiz aynı gündemle ve aynı adreste, aynı gün (20/01/2024, Cumartesi) saat 16.00’da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm üyelerimizi kongremize katılmaya davet ediyoruz.

Ahmet Eniş
Ankara İl Başkanı
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)
Ankara İl Yönetim Kurulu adına

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Çalışma ve mali raporun sunulup görüşülmesi
5- Aklama
6- Tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması
7- Karar tasarılarının görüşülüp karara bağlanması
8- Dilek ve temenniler
9- Seçim: İl Başkanı; Yönetim Kurulu: 7 Asil, 3 Yedek; Disiplin Kurulu: 3 Asil, 1 Yedek
10- Kapanış ADRES: Kavaklıdere Mah. Olgunlar Sok. No: 2/11 Çankaya/Ankara
SEÇİM: İl Başkanı; Yönetim Kurulu: 7 Asil, 3 Yedek; Disiplin Kurulu: 3 Asil, 1 Yedek