SYKP: Sömürgeci İspanya, Katalonya’dan defol!

Katalonya’nın, kesintilere uğrayıp çeşitli uğraklardan geçen üç yüzyıllık bağımsızlık mücadelesi yolculuğu, 1 Ekim 2017 referandumuyla en geniş halk kesimlerinin sömürgeci İspanyol Monarşisi’nden “ayrılma hakkı“ iradesini arkasına alıp, Katalonya Cumhuriyeti’ni ilan etmesiyle zorlu bir evreye gelmiş durumda.

Mücadeleler ve direnişlerle dolu bu uzun yolculuğun ulaşılan yeni evresinde Katalan Halkı kendi kaderini belirlemek istiyor. Tıpkı Partimizin mücadele yürüttüğü coğrafyada Kürt Halkının yapmak istediği gibi…

‘Ezen- ezilen ulus çelişkisinin var olduğu her yerde Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı belirleyicidir’ anlayışının ısrarlı savunucusu olan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), gelinen noktada Katalan Halkının iradesini belirleyici görüyor ve ilan ettikleri Katalonya Cumhuriyeti’ni tanıyor, selamlıyor.

Referandum sürecinde, İspanyol Ordusu, savaş düzeni alarak Katalonya’yı işgal etmiş, zor yoluyla bağımsızlık yönünde oluşan halk iradesini ve direnişini boğmaya ve gasp etmeye yönelmiştir.

Ve yine, Katalonya Cumhuriyeti’nin ilanıyla birlikte, Merkezi Madrid hükümetinin bu ayrılma kararını, Franco rejiminin uzantısı olan “Anayasa”ya dayanarak iptal etmesi, bağımsızlık yanlısı Katalan Milletvekilleri hakkında tutuklama kararı çıkarması ve Katalonya’ya “Sömürge Valisi“ ataması da, İspanya devleti üzerindeki örtüyü kaldırıp, sömürgeci karakterini gözler önüne sermiştir. Bütün bunlar, Katalan Halkının bağımsızlık mücadelesi tarihinde elde ettiği bütün kazanımların gasp edilmesi ve Katalonya’nın yeniden sömürgeleştirilmesi demektir.

Bağımsızlık hamlesinin, kendi içlerinde baskı altında tuttukları topluluklar ve tüm dünya halkları için, içinde barındırdığı demokratik olanakları gören Avrupa Birliği, ABD ve diğer emperyalist güçler, Katalonya’nın bağımsızlık kararını kesin bir dille reddetmiş, sömürgeci İspanya’nın yanında yer almışlardır.

SYKP, Katalonya’nın yeniden sömürgeleştirilmesine açık ve net bir şekilde karşı durur; yolsuzluk ve rüşvet batağına gırtlağına kadar batmış İspanyol devletine ve onun baskı güçlerine karşı direnen Katalan Halkının ve emekçilerinin yanında enternasyonal dayanışmayla yerini alır.

Burjuvazi’nin değil, Halkın Özgür Katalonyası

Bağımsızlığın toplumsal tabanı, gerçek sahipleri, Katalan burjuvazisi değil, işçiler, emekçiler ve Katalan Halkıdır.

Bağımsızlık hamlesinin arkasında oluşan halk iradesi, sömürgeci İspanyol devletiyle kararlı bir çatışmaya girildiğinde, bu süreci kendi sınıf çıkarları doğrultusunda yürütme gayretinde olan siyasi elitler ve Katalan burjuvazisi ile yollarını ayrıştırmıştır.

Referandumdan üç gün sonra, üç büyük sendikanın örgütlediği ve anti-kapitalist toplumsal muhalefetler koalisyonuyla birlikte en geniş halk katmanlarının desteklediği Genel Grev, bunun en büyük kanıtıdır.

Liman isçileri, işgalci askeri güçlere hizmet etmeyi reddetti. Üniversiteler boykot kararı aldı. Çiftçiler traktörleriyle yolları kesti. İtfaiyeciler polisler ve Guardia Civil´lerle göstericiler arasında güvenlik çemberi oluşturdular.

Enternasyonal Dayanışmayı Yükselt!

Ve bugün barikatlar kuruluyor yine Katalonya sokaklarında. Demiryolları, otoyollar kesiliyor. A Las Barricadas marşının yeniden söyleneceği imkânlar doğuyor. Bağımsızlık itkisiyle mücadelenin kazandığı bu nitel sıçrama, çıkış yolunun, sömürgeci İspanyol devletine karşı örgütlenmiş emekçi ve halk hareketinde olduğunu gösteriyor.

SYKP, Katalonya Cumhuriyeti´nin gerçek savunucularının ve faal siyasi aktörlerinin, “kurucu özneleri”nin işçiler, emekçiler ve diğer halk kesimleri olduğu gerçeğinin altını çiziyor.

SYKP, kendi kaderini tayin etme hakkını kendi ellerine alarak, hem sömürgeci İspanyol devletinin üniter devlet anlayışına darbeler vuran, hem de neo-liberal ajandaya karşı meydan okuyan Katalan Halkının bu direnişinin, Avrupa’daki tüm emek dünyasına ve anti-kapitalist güçlere yeni olanaklar açacağını söylüyor. Partimiz dünyanın her köşesindeki tüm işçileri ve ezilenleri, devrimci ve demokrat güçleri Katalonya ile enternasyonal dayanışmaya çağırıyor.

14.11.2017