SYKP MYK: Nekba’nin (Felaket) 72. yıl dönümünde Siyonizmi lanetliyor, Filistin Özgürlük Mücadelesini Selamlıyoruz…

Nekba’nin (Felaket) 72. yıl dönümünde Siyonizmi lanetliyor, Filistin Özgürlük Mücadelesini Selamlıyoruz…

Filistin halkının topraklarından sökülüp göçe zorlandığı (800 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı) tarih olan 15 Mayıs 1948, İsrail Devleti’nin Birleşmiş Milletler nezdinde kabul görüp resmi olarak ilan edildiği tarihtir. Bu tarih aynı zamanda, Filistin halkının kaderini tayin etme hakkının önüne Siyonizm duvarının çekilmesinin de tarihidir.

İşgalci İsrail yönetiminin Filistin topraklarında kurulup kökleşmesini sağlayan emperyalist proje, Filistin özgürlük mücadelesine olduğu kadar, başta Araplar olmak üzere diğer tüm bölge halklarının mücadelelerine karşı, günümüze kadar uzanan, sınırsız şiddet, işgal ve savaş saldırılarına model oluşturan ve uygulayan Siyonist bir proje olarak tarihe geçmiştir.

Özgürlük ve devrim uğruna, Siyonist işgalci güçlere karşı verdiği kahramanca mücadelesiyle uluslararası özgürlükçü güçlerin çekim ve destek merkezi haline gelen Filistin devrim mücadelesi, bugün tarihinin en ciddi tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Trump’ın damadına ihale ettiği “Yeni Yüzyıl Projesi”, Filistin’i parçalara ayırarak işgalin yanı sıra komşu ülkelere eklemleme ve tarihten silmeyi hedeflemektedir. Filistin halkı “Yeni Yüzyıl Projesi”yle 1948 Nekba’sından daha tehlikeli ikinci bir Nekba ile karşı karşıyadır. ABD, emperyalist Batılı devletlerin yanı sıra, ilk defa alenen Arap körfez devletlerini de yanına alarak, Filistin’i hedeflediğini açıkça ilan etmiştir. 

Tüm bu ciddi ve tehlikeli gelişmeleri yakından izleyen Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak, birinci Nekba’da olduğu gibi, ikinci Nekba’nın da (Yeni Yüzyıl Projesi) Filistin ve devrimini hedeflediği kadar, tüm bölge halklarını ve özgürlükçü devrim güçlerini hedeflediğine inanıyoruz. 

Bu inançtan hareketle; Trump’ın, emperyalist – Siyonist, işgalci yüzyıl projesine karşı mücadelenin ‘’Arap ve İslami’’ eksenlere bırakılamayacağına dikkat çekmek istiyoruz. Filistin halkını ikinci Nekba’dan kurtarabilmek için en geniş uluslararası ve bölgesel, ilerici, demokrat, devrimci ve sosyalist güçleri, Filistin halkıyla ve özgürlükçü güçleriyle dayanışma içerisinde olmaya, birlikte davranmaya çağırıyoruz. 

Yeni ‘’Nekba’’ anlamına gelen “Yeni Yüzyıl Projesi”ne geçit verilmemelidir!

Kahrolsun işgalci, ırkçı Siyonizm!

Kahrolsun sömürgeci emperyalizm!

Yaşasın demokratik ve özgür Filistin!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 

Merkez Yürütme Kurulu

İngilizce:

On the 72nd anniversary of Nakba, we denounce Zionism and embrace the Palestinian Freedom Struggle Revolution!

Every year on May 15, Palestinians around the world, numbering about 12.4 million, mark the Nakba, or “catastrophe”, referring to the ethnic cleansing of Palestine and the near-total destruction of Palestinian society in 1948. It is the date when the state of Israel was officially recognised by the United Nations.

The imperialist project, which allowed the occupying Israeli administration to be established in the Palestinian territories, has been made history as a Zionist project, which extends to the present day as attacks, unlimited violence, occupation against the struggles for freedom of Palestinian people, as well as the struggles of all the other peoples in the region.

The Palestinian revolutionary struggle, which has become the centre of attraction and support of the international libertarian forces with its heroic struggle against the Zionist occupying forces for the sake of freedom and revolution, is facing the most significant threat today.

U.S. President Trump’s “deal of the century”, aims to divide Palestine into pieces and to erase it from history. Palestinian people face a renewed but more dangerous “Nakba” with “deal of the century”. The U.S. has openly declared that its target is Palestinian freedom, as it ensured the support of the Arab Gulf states publicly for the first time on the matter.

As the Socialist Refoundation Party (SYKP), which closely monitors all these serious and dangerous developments, we believe that, as in the first Nakba, the second Nakba, “deal of the century”, aims to expropriate the rights of Palestinians, as well as all the peoples and revolutionary forces of the region.

We would like to point out that the struggle against Trump’s imperialist – Zionist project could not be left to resistance groups with only “Arab and Islamic” tendencies. In order to free the Palestinian people from the second Nakba, we call on the largest international and regional, progressive, democratic, revolutionary and socialist forces to be in solidarity with the Palestinian people and their libertarian forces.

Plans under “deal of the century” should not be allowed to materialise! 

Down with the occupying, racist Zionism!

Down with colonial imperialism!

Long live democratic and free Palestine!