Kobane Davası, AKP’nin Suçlarını Aklamaya Yeltenme Davasıdır!

2010 Anayasa Referandumu’ndan bugüne dümen suyunda bir yargı tesis etmek isteyen AKP İktidarı muradına ermiştir: Türkiye’de “bağımsız” bir yargıdan söz etmek mümkün değildir.

Türkiye’de bugün yargı AKP’nin suçlarını örtbas etme ya da aklamaya çalışma aletinden başka bir şey değildir. Bunun somut örneği bugün 2. Duruşması gerçekleştirilen Kobane Davası’dır!

AKP hizmetindeki yargı eliyle gerçekleri tersyüz etmek istiyor!

Bütün dünyanın bildiği gerçek şudur: Suriye rejimine yönelik barışçıl protestoların daha en başında AKP İktidarı Suriye’deki cihatçı çeteleri bizzat örgütleyerek, yönlendirerek ve lojistik destek vererek Suriye iç savaşının bir numaralı kışkırtıcısı rolünü üstlenmiştir. Suriye bir “kardeş kavgası”na yuvarlandıysa, IŞİD başta olmak üzere cihatçı çeteler Suriye’de kısa bir zaman içinde güç kazandıysa bunun bir numaralı sorumlusu AKP İktidarı’dır.

Zaten böyle olduğu içindir ki, zamanın başbakanı Tayyip Erdoğan “Kobane düştü, düşüyor” diyerek IŞİD’ci katil sürülerinin Kobane işgalinden rahatsızlık duymayacağını belli etmiştir.

İşte tam da bu nedenle, Kobane olayları esnasında hayatını kaybeden 51 yurttaşımızın ölümünden sorumlu olanlar başta dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP İktidarı’dır. Hiçbir mizansen, hiçbir düzmece mahkeme bu gerçeği değiştirmeye muktedir değildir.

Bu yargımızı doğrulayan bir başka hakikat Kobane olayları esnasında hayatını kaybedenlerin ezici bir çoğunluğunun HDP üyeleri ya da taraftarları olmuş olmasıdır.

Meclis Araştırması’ndan kaçanlar suçlarını HDP’ye yükleyemezler!

HDP Kobane olaylarının araştırılmasını defalarca teklif etmiş, Meclis’in işe el atarak bir araştırma komisyonu kurmasını talep etmiştir. HDP’nin bu yöndeki talepleri AKP İktidarı ve koalisyon ortağı MHP tarafından sistematik bir biçimde reddedilmiştir. Bu hakikat Kobane olaylarının gerçek sorumlularının kim olduğunu hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak açıklıkta ortaya koymaktadır. Suçlular Meclis çoğunluklarına dayanarak Kobane olaylarının üstünü örtmek, suçlarının ortaya çıkmasını önlemek istemektedirler.

Kobane olayları açığa çıkarılmalıdır!

Kobane olaylarının açığa çıkarılması Türkiye’de devlet katındaki gizli-kirli ilişkilerin de açığa çıkarılmasıdır aynı zamanda. AKP-MHP-Ergenekon İttifakı’nın mayası Kobane olayları provokasyonunda atılmıştır. İşte bu yüzden mevcut iktidar bloku Kobane olaylarının açığa çıkmasından ölümüne korkmakta, yavuz hırsız misali faturaya HDP’ye çıkarmaya yeltenerek suçlarının üstünü örtmeye çalışmaktadır.

İktidar koltuğunda oturanlar IŞİD belasını Türkiye’nin başına musallat edenlerdir!

Suruç bombalaması, Adana, Mersin HDP binalarının bombalanması, Diyarbakır Mitingi’nin bombalanması, Ankara Gar katliamı…

Bütün bu katliamların AKP İktidarı’nın hayırhah tutumu, göz yumması ile gerçekleştiği tartışılmaz bir hakikattir. Eldeki bütün veriler, söz konusu davalardaki ifadeler ve ortaya çıkan gerçekler bunu ortaya koymaktadır.

Bu katliamlara göz yumanlar Kobane olayları provokasyonunun da müsebbipleridirler. Hiçbir düzmece dava bu hakikati tersyüz etme imkanını vermez/vermeyecektir.

Kobane provokasyonunu tertipleyenler HDP’yi kapatmak istiyor!

Bu düzmece yargılama, Kobane provokasyonunu üstünü örtme, gerçekleri tersyüz ederek suçu HDP’ye yükleyerek siyaseten dikensiz gül bahçesi yaratma hamlesidir aynı zamanda.

Türkiye’nin başına IŞİD belasını musallat eden, Kobane olaylarında 51 yurttaşımızın ölümünden sorumlu olanlar, yeni katliamlara kapı aralayabilmek, iktidarda kalıcı olabilmek için HDP’nin siyaseten devreden çıkarılmasını arzulamakta, bu davayı da bu amaçla açmış bulunmaktadırlar.

Kobane olayları bağımsız bir komisyon tarafından soruşturulmalıdır!

Yargı AKP’nin denetimi altındadır. AKP yargısından adil bir sonuç beklenemez. Kamuoyu vicdanında tatmin edici bir sonuç elde edilmek isteniyorsa Kobane olayları Meclis denetiminde bağımsız bir komisyon tarafından soruşturulmalı, bu soruşturmanın neticesinde ortaya çıkan rapor doğrultusunda bir yargılama gerçekleştirilerek sorumlular cezalandırılmalıdır.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

Merkez Yürütme Kurulu