Çankaya İlçe Örgütümüz Olağanüstü Kongresini Düzenleyecek

DUYURU

Ankara, Çankaya İlçe Örgütümüzün Olağanüstü Seçimli Kongresi 30/07/2021 (Cuma) tarihinde Saat 13.00’te aşağıdaki adreste ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu tarih ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde Kongremiz aynı gündemle ve aynı adreste 31/07/2021 (Cumartesi) tarihinde 
Saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Vahit Güzel

Çankaya İlçe Geçici Başkanı,

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)

Çankaya İlçe Yönetim Kurulu adına 

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan oluşumu
  3. Saygı duruşu
  4. Çalışma ve mali raporun sunulup görüşülmesi
  5. Aklama
  6. Tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması
  7. Karar tasarılarının görüşülüp karara bağlanması
  8. Dilek ve temenniler
  9. Seçim: İlçe Başkanı;  Yönetim Kurulu:  4 Asil,  2 Yedek 
  10. Kapanış

ADRES: Kavaklıdere Mah. Olgunlar Sok. No: 2/11 Çankaya/Ankara

SEÇİM: İlçe Başkanı, 4 Yönetim Kurulu asil üyesi, 2 yedek üye