SYKP MYK: Zorbalıkları Çaresizliklerinden!

Zorbalıkları çaresizliklerinden!

Birleşik Metal İş Sendikası’nın Gebze’de gerçekleştirdiği Ankara’ya yürüyüş eylemine siyasal iktidarın direktifiyle müdahale eden polis MYK üyemiz İlhan Yıldırım ile Kocaeli İl Örgütü üyelerimiz Çetin Ak ve Necati Altıntoprak’ın da aralarında bulunduğu 100 civarındaki insanı gözaltına aldı.

Halka yabancılaşmış, onun dertlerini anlamaktan büsbütün uzaklaşmış bir siyasal iktidar ile yüz yüzeyiz. Tek dertleri var: İktidar katında oturmak, kendi küplerini doldurmak, palazlandıkça palazlanmak.

Böyle bir siyasal iktidar, patronlar tarafından tazminatsız olarak işten atılan işçilerin derdini anlama yeteneğinden yoksundur. İşte bu nedenle polis siyasal iktidarın direktifiyle Birleşik Metal İş Sendikası’nın Ankara’ya yürüyüş eylemine saldırmış, işçileri şiddet kullanarak gözaltına almıştır.

Halka büsbütün yabancılaşan bütün iktidarlar “şiddet”i her kapıyı açacak bir maymuncuk olarak görürler. Nereden bakarsanız bakın bütünüyle yönetme yeteneğini yitirmiş bu siyasal iktidarın da elinde kullanabileceği tek bir enstrüman vardır artık: “şiddet.” Her hak arama talebinin karşısına kolluk kuvvetlerinin dikilmesinin nedeni budur. Zorbalıkları çaresizliklerinin dışa vurumundan başka bir şey değil.

Halka yabancılaştıkça çürüyor, çürüdükçe şiddete başvuruyor, şiddete başvurdukça halka daha fazla yabancılaşıyorlar ve her geçen gün çürümeye devam ediyorlar.

Halkın sırtından geçinen asalak bir urdan başka bir şey değiller artık.

Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar sökmez, sökmeyecektir…

Bu iktidar gidicidir. Yeter ki, hangi konumda, hangi siyasal görüş ve yaklaşımda olursa olsun muhalefetin bütün renkleri kendi yol ve yordamlarınca siyasal iktidarı iktidar katından indirmek için mücadele etsin… Bunun gereğini yerine getirsin…

Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

Merkez Yürütme Kurulu