Türkiye Halkları “İslam Devleti”ne geçit vermeyecek, “Demokratik Cumhuriyet”i kuracak

“Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır. Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım…Yeni ve dindar bir anayasa olmalı.”

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın 25 Nisan Pazartesi günü sarf ettiği bu sözler bugüne kadar iktidar tarafından “İslami homojenleştirme” çerçevesinde yapılmış en açık “İslamTürk”  sentezini hayata geçirme yönünde atılmış yeni bir adımdır. Bu çağrı, bir dil sürçmesi olmadığı gibi, Erdoğan ve AKP’nin “Yeni Türkiye”sinin ilanıdır. Erdoğan’ın başkanlık sistemini anayasal güvenceye kavuşturarak, artan otoriterleşme  ve savaş politikalarıyla faşizme gidişatı hızlandırma girişimidir.

Partimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiç bir zaman laik olmadığını daha önce de ifade etmiştir. Ancak; laikliğin kırıntılarına dahi pervasızca saldıran iktidar sahiplerine diyoruz ki; işçi ve emekçilerin, kadınların, gençlerin, Alevilerin ve farklı inançlara sahip toplulukların ihtiyacı ve talebi devletin dinle hiçbir organik ilişki kurmadığı, bütün inançlara aynı mesafede durduğu, inananların inançlarının gereğini engelsizce yerine getirme ve dini inancı olmayanların inanmama özgürlüğünü koruduğu özgürlükçü bir laikliktir. Buna göre inanç toplulukları devletin hiçbir müdahalesi olmaksızın serbestçe kendi inançlarının ibadetlerini yerine getirirler.

SYKP, Cumhuriyet’in kuruluşundan beri uygulanan ve AKP iktidarı tarafından da sürdürülen, farklı inançları “islami homojenleştirme” ile Hanefi mezhebinin tekçi inancı içinde eritme ya da ortadan kaldırma politikalarına karşı, başta Aleviler olmak üzere inanç topluluklarına uygulanan sistematik baskı, şiddet, katliam ve asimilasyonu toplumsal tarihimizin kara lekesi olarak görür.

Artık yeter!

Yeni bir anayasa yapılacaksa şu anda uygulanmakta olan “sermayeden yana, Türk, Sünni, erkek, tekçi” anayasa yerine, “özgürlükçü, demokratik, ekolojik, cinsiyetçi olmayan” bir anayasa olmalıdır. Yeni anayasada;  zorunlu din dersleri kaldırılmalı, herkes istediği inancı benimseme ve gereklerini yerine getirme veya inanmama hakkına sahip olmalı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili olarak Anayasa’da var olan tüm maddeler kaldırılmalıdır. Demokratik bir toplumda böyle bir kuruma ihtiyaç yoktur.
SYKP olarak, AKP’nin adım adım yaşamın her alanını muhafazakarlaştırma ve İslami referanslara göre düzenlemesine ve  faşişt bir rejime geçişine karşı, tüm emek, barış, demokrasi güçlerini demokrasi cephesinde birleşerek  “demokratik, sosyal ve laik bir cumhuriyet” için mücadele etmeye çağırıyoruz.

Faşizme, militarizme, saltanata geçit vermeyeceğiz!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
Merkez Yürütme Kurulu
26.04.2016