SYKP MYK: YSK eliyle AKP-MHP darbesine geçit yok!

AKP-MHP İktidar Bloku, Yüksek Seçim Kurulu eliyle 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına karşı darbe sürecini başlatmış bulunuyor. KHK’lı oldukları için kamu görevinden alındıkları gerekçesiyle HDP’li belediye başkanlarının seçiminin YSK tarafından iptal edilmesi bunun göstergesidir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 130/5 maddesi çok açıktır:

“Ancak, adaylığın kesinleşmesinden sonra, adayın Türk olmadığına, yaşının kanunda gösterilenden küçük olduğuna, okur-yazar olmadığı veya seçilme yeterliğini kaybettiren bir mahkumiyeti bulunduğuna ilişkin iddialar dışındaki nedenlerle adaylara itiraz olunamaz. Bu hüküm olağanüstü itirazlar için de geçerlidir.”
Yasanın açık hükümlerine rağmen YSK’nin HDP’li belediye başkanlarının seçimini iptal etmiş olması, hukuk/yasa tanımaksızın seçim sonuçlarına karşı darbe sürecinin başlamış olduğunu gösteriyor.

KHK gerekçesiyle böyle bir tasarrufta bulunulması hiçbir biçimde kabul edilemez.
KHK ile verilen kararlar OHAL süreci içinde geçerlidir. OHAL kalktığı an sonuç doğurmaları mümkün değildir.

KHK’lar ile ihraç edilenler hakkında verilen kararlar İdare Mahkemeleri ve Komisyonlar’dan dönmektedir. KHK ile ihraç edilen milletvekilleri vardır parlamentoda. KHK’lılar parlamenter olabilir ama belediye başkanı olamaz demek olanaklı değildir.

Bütün bu uygulamalar YSK’nın yasa/hukuk tanımazlığının, AKP MHP İktidar Bloku’nun kapıkulu olduğunun çok açık ispatıdır.
YSK HDP’li belediye başkanlarının adaylıklarını seçim öncesinde kesinleştirerek, seçilme koşullarına haiz olduklarına karar vermiştir. Seçimlerin ardından seçilme koşullarına haiz olmadıkları iddiası HDP’ye tuzak kurulmaya çalışıldığını, olası seçim sonuçlarına karşı darbenin çok daha önce tezgahlandığını göstermektedir.

YSK yasa/hukuk tanımazlığın da ötesine geçmiş, seçim sonuçlarıyla oynamaya karar vererek, seçilmemiş olan AKP’li adayların ilgili ilçelerde belediye başkanı olmalarına karar vermiştir.
Bu çok açık bir biçimde seçim sonuçlarını tanımamaktır.

AKP MHP İktidar Bloku’nun 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına karşı darbe sürecini YSK eliyle yürütmeye karar verdiği görülmektedir.
HDP’li belediye başkanlarının seçiminin iptaliyle başlayan darbe sürecinin İstanbul seçimleri, ardından diğer büyük şehir seçim sonuçlarını değiştirmek için de kullanılabileceği görülmektedir.

SYKP, halklarımızı ve bütün toplumsal ve politik güçleri, seçim sonuçlarına karşı her geçen gün derinleşeceği apaçık olan darbe sürecine ortaklaşa karşı çıkmaya ve haklarını ve kazanımlarını cesaretle savunmaya çağırıyor.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
Merkez Yürütme Kurulu
11.04.2019