SYKP MYK: Ortadoğu Enternasyoneli İçin Çağrı

Saygıdeğer Yoldaşlar,

Ortadoğu’nun ilerici, devrimci, komünist hareketleri olarak her siyasal durum analizimizde bölgemize yönelik emperyalist/kapitalist saldırganlığı vurguluyor ve buna karşı halklarımızı ortak direnişe çağırıyoruz.

Açık ki emperyalist devletler bir kez daha birbirleriyle hesaplaşmayı ve çıkar savaşlarını halklarımız üzerinden gerçekleştiriyorlar. Bölgenin gerici, işbirlikçi iktidarları ve kimi güç odakları da bu saldırganlığın ortağı olarak sonuçtan faydalanmak istiyorlar.

 

Biliyoruz ki her birimiz durum üzerine sayfalar dolusu analizler yaptık. ABD, Almanya, Fransa’nın başını çektiği Batı Bloğu emperyalizmi ile Rusya ve Çin’in başını çektiği Doğu Bloğu emperyalizmi ve onlarla işbirliği içerisindeki bölge devletleri ve çeşitli güç odakları halklarımızın çıkarlarını düşünmemektedir. Sadece sermayenin ve egemenlerin çıkarları için hareket etmektedir.

 

Ancak gidişat gün geçtikçe kötüleşmekte, halklarımıza reva görülen eza her gün biraz daha artmaktadır. Bölgeyi yeniden dizayn etmek için devreye soktukları tekfirci İslami güçler eliyle halklar, inançlar ve mezhepler arasında savaş körüklenmekte, halklarımıza adeta kan kusturulmakta.

 

Bugün Türkiye’de gün be gün yükselen tansiyon ve artan kutuplaşma, Suriye’de devam eden iç savaş, Irak’ta her gün daha da derinleşen çatışmalar, İran’da içten içe kaynayan muhalefet ve Kürdistan’daki devrimci yükselişin birbirleriyle bağlantıları irdelenmelidir.

 

Emperyalistlerin bölgemize musallat ettikleri tekfirci çeteler bütün halklarımız için tehdit haline gelmiş durumda. Görünen o ki bu güçler çeşitli biçimlerde desteklenmeye devam edecek ve daha fazla kan dökülmesinin, kutuplaşmanın ve savaşın önü açılacak.

 

Bu karanlık tablo içerisinde bölgemizin ilerici, devrimci, komünist güçleri dışındaki tüm güç odakları birbirleriyle koalisyonlar, birlikler, bloklar kurarak sonucun kendi lehlerine olmasını sağlamaya çalışıyorlar.

 

Dünya görüşü, mücadele perspektifi, ideolojisi enternasyonalizme dayanan bizlerin bu koşullarda ortak mücadele geliştirmesi elzemdir. Halklarımızın ortak çıkarlarını birlikte savunmak bizlerin önünde duran önemli görevlerdendir. Partimiz SYKP, 3. Dünya savaşını aratmayan çatışmaların yaşandığı bölgemizi hep birlikte savunma ve ortak söz söylemeyi önemsemektedir. Petrol, pazar, hegemonya değil; tek isteği halklarımızın eşit, özgür ve adilce barış içerisinde yaşamak olan bizler kendi birliğimizi, enternasyonalimizi kurmak durumundayız.

Yoldaşlar,

Emperyalizmin ve kapitalizmin bölgeye yönelik saldırıları karşısında halklarımızın direnişine öncülük edecek birleşik siyasi iradeyi hep birlikte inşa etmek zorundayız.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak bu hedefimizi ütopik değil gerçekçi ve zorunlu görüyoruz. Bu nedenle  “Sosyalist Ortadoğu Enternasyonali”nin hâlihazırdaki durumunu, varsa yenilenme imkânlarını konuşmak, sürecin ilerleyişinin yol ve yöntemini istişare etmek üzere sizlerle diyaloğu geliştirmek memnuniyet verici olacaktır. Ziyaretimizin buna hizmet etmesi umudunu taşıyoruz.