SYKP MYK: Gezi Davası’nda yargılananlar Türkiye’nin onurudur

Gezi yok sayılmaya yeltenilen insanların vakur direnişi, Türkiye’nin aydınlık yüzü, ülkede söylediği her sözün yasa olmasını isteyen bir adama, Tayyip Erdoğan’a karşı onurlu insanların direnişidir. Düzmece iddianameler, iktidar katından üretilen tevziratlar, akla hayale sığmayan kara çalmalar bu hakikati değiştirebilme kudretine sahip değildir.

AKP İktidarı’nın son yedi yıldaki icraatları Gezi’nin haklılığını büsbütün kanıtlamış bulunuyor. Baskıdan, şiddetten, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, saflaştırmadan, düşmanlaştırmadan uzak tek bir gün geçirdiğimiz söylenebilir mi son yedi yıl boyunca? Gezi’de Türkiye halklarının ayağa kalkmasına neden olan gerekçeler bugün yüz kat fazlasıyla gündelik hayatımızın bir parçasıdır.

AKP İktidarı kötülüğün örgütlenmiş biçimi, yurttaşlara düşmanlığın sofistike halidir. Gezi davası, bu davadaki sözde iddianame bunu kanıtlamaktadır.

Sözde iddianame Gezi Davası’nda yargılananları neyle suçluyor?

• ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’,
• ‘Mala zarar verme’,
• ‘Nitelikli mala zarar verme’,
• ‘Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’,
• ‘İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’,
• ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’,
• ‘Nitelikli yağma’,
• ‘Nitelikli yaralama’,
• ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet.’

Son yedi yılın icraatlarına bakarsanız, bütün bu suçların AKP İktidarı eliyle, onun marifetiyle işlendiğine tanık olursunuz. Yavuz hırsız, kendi suçlarının üstünü örtmek, perdelemek için namuslu yurttaşları suçlayacak düzmece iddianameler hazırlıyor.

Bu dava hükümsüzdür, sonuçları da geçersiz olacaktır. İktidar katında bulunmak zorbalara haklılık kazandırmaz, kazandırmayacaktır. İktidar katında indikleri gün, yukarıdaki suçlardan yargılanmaktan asla kurtulamayacaklardır.

Partimiz, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Gezi davasının sonuçlarının hükümsüz olduğunu şimdiden ilan etmektedir. Gezi Davası’nda yargılananlar Türkiye’nin onurudur. Hiçbir mahkeme bu hakikati değiştirme gücüne sahip değildir.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
Merkez Yürütme Kurulu
17.02.2020