SYKP MYK: AKP-MHP faşizmi kaybetti, demokrasi güçleri kazandı. Durmak yok, yola devam!

Hile, desise, sahtekarlık ve entrikayı siyasal pratiğinin amentüsü haline getirmiş olan AKP-MHP İktidar Bloku halklarımızdan okkalı bir tokat yemiş bulunuyor.

Baskı, şiddet ve zorbalığı seçimleri kazanmak için kullanmaktan imtina etmeyen, kamu olanaklarını parti çıkarları için arsızca değerlendiren AKP-MHP İktidar Bloku’na halklarımız ağzının payını vermiş, AKP-MHP İktidar Bloku yenilmiştir.
Kürt illerinde kayyımlar ezici çoğunlukla def edilmekle kalınmamış, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere çok sayıda büyükşehirde AKP-MHP İktidar Bloku’nun yerel iktidar ayakları çökertilmiştir.

Partimizin kararlıkla savunduğu Halkların Demokratik Partisi’nin seçim taktiği seçim sonuçlarının gösterdiği gibi bizzat hayat tarafından doğrulanmış, AKP-MHP faşizmi kaybetmiş, demokrasi güçleri kazanmıştır.
“Kürt illerinde kayyımları def etmek, Batı’da AKP-MHP İktidar Bloku’nun yerel iktidar ayaklarını çökertmek” olarak formüle edilen HDP’nin seçim taktiği seçimlerden başarıyla çıkma olanağını vermiş olsa da, bu sonuç hiçbir biçimde faşizmin kurumsallaşma ve yerleşme yeltenişi tehlikesinin savuşturulduğu anlamına gelmez.

Seçimlerde elde edilen başarı ilerletilmek, faşizm tehlikesi bütünüyle savuşturulmak isteniyorsa HDP’nin seçim taktiğinin verdiği olanakla pratik olarak gerçekleşmiş olan güçbirliği/işbirliği zemini kalıcı hale getirilmeli, en geniş cephe siyaseti kararlılıkla savunulmaya devam edilerek esnek, yaratıcı, kapsayıcı politikalar geliştirilmeli, giderek faşist yeltenişe karşı en geniş cephenin inşa edilmesi başarılmalıdır. Faşizm tehlikesini ancak böylelikle bütünüyle savuşturabilir, seçim başarımızla tökezleyen AKP-MHP İktidar Bloku’nun faşizmi kurumsallaştırma ve yerleştirme sürecine ancak böylelikle bütünüyle son verilebilir.

Seçim başarısıyla birlikte artık faşizmle mücadelede moral üstünlük demokrasi güçlerinin eline geçmiş bulunuyor. Şimdi bu kazanımın verdiği güçle tek adam rejimini, ikili parti sistemini, tekçi, ırkçı, siyasal İslamcı kültürel politik kuşatmayı ve yarattığı resmi-gayrı resmi çeteleşmeyi, özcesi AKP-MHP iktidarını çökertme sürecine girebilir, halklarımızın direnerek hak ettiği demokratik ortamı hep birlikte inşa edebiliriz.

Şimdi en büyük tehlike rehavete sürüklenmektir. Beklemek, yarı yolda durmaktır. 7 Haziran seçim başarısı bu nedenle AKP İktidarı eliyle ters yüz edilmiş, elde edilen moral üstünlük göz göre göre yitirilmiştir. Aynı hataya bir kez daha düşülmemelidir. Hiç kuşkumuz olmasın ki AKP-MHP İktidarı fırsat kollayacak, elde edilen seçim başarısını anlamsızlaştırmak için her türlü dezenformasyona başvuracak, yitirdiği moral üstünlüğü elde etmek için provokasyonlardan medet umacak, fırsat bulduğunda da ipleri eline alarak Türkiye’yi yeniden dizayn etmeye soyunacaktır.

İstanbul’dan Diyarbakır’a tüm demokrasi güçlerini direniş temelinde yan yana getirmek, birleşik mücadelelerini örmek, bu zemini kalıcı hale getirmek, bu zemin ekseninde faşizmin kurumsallaşma ve yerleşme yeltenişine karşı en geniş cephe siyasetini tesis etmek için esnek, yaratıcı ve kapsayıcı politikalar geliştirmek… 31 Mart Yerel Seçim başarısı, kazandıran yolun bu olduğunu bütünüyle ortaya koymuştur. Bu yolda rehavete kapılmadan kararlılıkla yürümek, yarı yolda durmaksızın ilerlemek, AKP-MHP İktidar Bloku’nu merkezi siyasal iktidar katından indirmenin de yegane yoludur.

Seçim başarısıyla yetinmeyeceğiz, yarı yolda durmayacağız, AKP-MHP İktidar Bloku’nu merkezi iktidar katından da indirmek için adım adım birleşik mücadeleyi örmeye devam edeceğiz.

Faşizme karşı omuz omuza!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
Merkez Yürütme Kurulu
1 Nisan 2019