SYKP: Kenan Budak faşizme teslim olmadı!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 25 Temmuz 1981’de polislerin açtığı ateş sonucu öldürülen DİSK’e bağlı İlerici Deri-İş Sendikası Başkanı ve Sosyalist Vatan Partisi Merkez Komitesi üyesi Kenan Budak’ın ölümünün 36’ncı yılında bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Budak’ın işçi sınıfının sendikal ve siyasal birliğinin sağlanması çabalarının her zaman içinde olduğu, temel çizgisi sendikal mücadele ile siyasal mücadeleyi, Kürt Halkının ve ezilenlerin mücadelesi ile işçi sınıfı mücadelesini birleştirmek olan Budak’ın DİSK’in tüzüğüne sendikanın “sosyalist bir dünya kurmak için mücadele edeceği” yönünde bir madde eklenmesini sağladığı hatırlatıldı. 6 yıl önce Budak’ı katledenler eller ile bugün Reyhanlı’da, Diyarbakır’da, Suruç’ta, Ankara’da gençleri, halkı katleden bombaların pimini çeken ellerin, işçi sınıfı ve ezilenlerin özgürlük ve demokrasi mücadelesini boğmak amacına hizmet ettiğinin altı çizilen açıklamada, “SYKP olarak, Sarayın ve AKP’nin işçi sınıfına ve ezilenlere saldırılarının artarak devam ettiği bugünlerde Kenan Budak’ın en zor koşullarda bile düşmana teslim olmama, mücadelede ısrarcı olma ve cüret etme özelliği ile kuşanmanın tam zamanıdır” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

SYKP olarak, İstanbul Yedikule’de 25 Temmuz 1981’de polislerin açtığı ateş sonucu öldürülen DİSK’e bağlı İlerici Deri-İş Sendikası Başkanı ve Sosyalist Vatan Partisi Merkez Komitesi üyesi Kenan Budak’ı ölümünün 36. yılında saygıyla anıyoruz.

1952 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Kenan Budak, ekonomik nedenlerle göç etmek zorunda kalan ailesiyle birlikte 1955 yılında İstanbul’a geldi. 1968 yılında deri işkolunda sendikal çalışmalara ilk adımını attı. 1975’te Bağımsız Bağırsak ve Deri İşçileri Sendikası (Bar Der-İş) içerisinde sendikal çalışmalara katılan Kenan Budak, bu sendikanın DİSK’e katılmasında yoğun emek harcadı ve 1976 yılında DİSK’e bağlı olarak kurulan İlerici Deri-İş Sendikası’nın genel başkanlığı olduktan sonra Bar Der-İş Sendikası, İlerici Deri-İş’e katılır. DİSK’in 1977 yılında yapılan 6. Genel Kurulu’nda DİSK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. DİSK’in 1980 yılında yapılan 7. Genel Kurulu’nda devrimci demokrat muhalefet grubu içinde yer aldı.

Kenan Budak o dönemde aynı işkolundaki farklı sendikaları birleştirmek için uğraştı, işçi sınıfının sendikal ve siyasal birliğinin sağlanması çabalarının hep içinde oldu. Özelikle Zeytinburnu’nda çok başarılı işçi örgütlenmeleri yaptı. Sendikal mücadele ile siyasal mücadeleyi, Kürt Halkının ve ezilenlerin mücadelesi ile işçi sınıfı mücadelesini birleştirme temel siyasi çizgisi olan Budak, ısrarlı çabalarıyla DİSK Tüzüğü’ne sendikanın “sosyalist bir dünya kurmak için mücadele edeceği” yönünde bir madde eklenmesini sağladı.

12 Eylül darbesi sonrasında Sıkıyönetim Komutanlığı’nın “arananlar” listesinde yer aldı, buna karşın yurtdışına çıkmayı reddetti, askeri cuntaya teslim olmadı, sendikal ve siyasal mücadelesini baskı koşullarında sürdürdü. Bu süreçte tutuklanan DİSK üye ve yöneticilerine destek ve 12 Eylül askeri yönetimine karşı direniş hareketini örgütlemeye çalıştı.

36 yıl önce Yedikule’de Kenan Budak’ı katleden eller ile bugün Reyhanlı’da, Diyarbakır’da, Suruç’ta, Ankara’da gençleri, halkı katleden bombaların pimini çeken eller aynı amaca hizmet ediyor: İşçi sınıfının ve ezilenlerin özgürlük ve demokrasi mücadelesini boğmak.

SYKP olarak, Sarayın ve AKP’nin işçi sınıfına ve ezilenlere saldırılarının artarak devam ettiği bugünlerde Kenan Budak’ın en zor koşullarda bile düşmana teslim olmama, mücadelede ısrarcı olma ve cüret etme özelliği ile kuşanmanın tam zamanıdır. Kenan Budak’ın 12 Eylül şartlarında mücadelesini verdiği ezilenlerin birliğiyle tek adam diktatörlüğüne dur demenin tam zamanıdır.

KENAN BUDAK YOLUMUZU AYDINLATIYOR