SYKP Kadın Meclisi: Kölelik yasasını reddediyoruz

Temeli emek sömürüsüne dayanan ‘Kiralık İşçi Yasası’ kabul edildi.
Bu yasanın bizleri nasıl etikleyeceğini doğru okuyabilmemiz için hükümetin sözde kadınların çalışma yaşamında daha fazla yer almasını amaçladığı ‘Ailenin ve Dinamik Nüfusun Korunması Programı’ ile kadınlara dayatılan yarı zamanlı çalışma, daha fazla çocuk sayısına ulaşarak aile ve ülke nüfusuna katkı sağlama ve en nihayetinde kadını eve kapatmaya zorlayarak hedeflediği toplumsal rolüne hapsetmek olduğunu da doğru okumamız gerekmektedir.Sürecin devamında karşımıza çıkan Kiralık İşçi Yasası ile ise Özel istihdam Büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurularak zaten var olan güvencesiz çalışma koşulları katmerlenerek yasalaştırılmış oldu.Tüm emekçileri kapsayan bu yasanın temel hedefinde ise yine kadınlar vardır.Bu program ve yasa ile kadınlar üzerinde oluşturulan baskı münferit ve istisnai değil aksine patriyarkayı güçlendirmek içindir.
Peki bu program ve yasa ile bizleri ne bekliyor;
• Sigortalı çalışan bütün kadınların 16 haftalık doğum izinleri ardından kullanabilecekleri süt izni ( 6 ay boyunca günlük 1,5 saat,toplu kullanımda 36 güne denk gelmektedir ,kamu çalışanları için bu süre ilk 6 ay günde 3,ikinci 6 ayda günde 1,5 saatttir) , ücretsiz izin gibi hakları mevcutken özellikle özel sektörde çalışan kadınlar bu izinlerini ihtiyaç duydukları gibi kullanamamakta; çoğu zaman izin dönüşü işe başlayabilmeleri mümkün olmamakta ya da işe alınmalarının ardından işveren tarafından çeşitli bahanelerle işlerine son verilmektedir.Hal böyleyken devlet kadınların tüm bu haklarını – aslında bebeklerin de anne sütü alma hakkını – güvence altına almak yerine Ailenin ve Dinamik Nüfusun Korunması Programı ile ‘bu haklarını zaten kullandırmıyorum bunun yerine yarı zamanlı çalış,senin yerin evindir’ şeklinde dayatmada bulunuyor.Ardından çıkarılan Kiralık İşçi Yasası ile de doğum izninde olan ya da yarı zamanlı çalıştırdığı bu kadınların yerine Özel İstihdam Büroları aracılığıyla kısa süreli ve geçici kiralanan yeni kadınlar olacak.(ki bu bürolar arasındaki rekabet nedeniyle düşük ücretler ve güvensiz iş ortamı daha fazla karşımıza çıkacak)
• Kiralık İşçi Yasası ile kreş hakkımız ortadan kalkıyor çünkü geçici çalıştırılacak olan bizler çalıştığımız kurumun değil Özel İstihdam Bürolarının çalışanı oluyoruz,bu durumda kreş açma zorunluluğu olan 150 kadın çalışan sayısı kurum için geçerliliğini yitiriyor.
• Yarı zamanlı çalışma ve Kiralık işçi Yasası kadınların terfi etme,görevlerinde yükselme haklarını da elinden alıyor,bu durum sürekli ve tam zamanlı çalışanlar ile geçici veya yarı zamanlı çalışan kadınlar arasında gerçekliği olmayan bir rekabet ilişkisi yaratıyor.
• Kiralık İşçi Yasası hasta ve yaşlı bakımı,tamizlik işleri,tarım işleri gibi kadınların dah yoğun çalıştırıldığı işler için Özel İstihdam Bürolarına sürekli iş ilişkisi kurabilme olanağı veriyor.Bu durumda kadınlar rekabet içinde olan bu nedenle kurumlara gittikçe daha ucuz emek kiralayan Özel İstihdam Bürolarının sürekli çalışanları olmak durumunda kalıyor.
• Yarı zamanlı çalışma ve geçici işçilik ile sigorta primleri az ödeneceği ya da sürekli kesintiye uğrayacağı için bir kadının emekli olabilmesi için çalışması gereken süre ortalama 60 yıl oluyor.
• Son olarak Sağlık Bakanlığı kamuda görev yapan sağlık çalışanlarının süt izinlerini kullanmaları durumunda döner sermayelerinin kesileceğini duyurduğu genelge ile yine kadınları ev içine hapsetmeye çalışıyor.

Biz kadınlar tüm bu genelgeler,programlar ve yasalar ile ne yapmak istedğinizin farkındayız!
Yapmaya çalıştığınız sadece çalışma yaşamında bir eşitsizlik değil,’en az 3 çocuk doğurmak’ ile başlayan, elimizden almaya çalıştığınız kürtaj hakkımız,din kurumlarınız ile üzerimize verdiğiniz fetvalarınız,ağzınızdan düşürmediğiniz etek boyumuz,şen kahkahalarımız, kirli ellerinizi uzattığınız çocuklarımız,tecavüzcülere-bizleri öldürenlere iyi hal indirimi verirken hayatlarına sahip çıkan kadınları suçladığınız adaletiniz,bizleri aile içinde annelik ile kutsayan ev içine hapseden programlarınız ve yasalarınız ile toplumsal hayatın her alanında eşitsizliği örmektir.
Uzun mücadele deneyimleri sonucu kazandığımız haklarımızı gasp etmek için çıkardığınız yasalara karşı ücretli-ücretsiz kadın emeğinin her alanda görünürlüğünü sağlamak uğrunadır mücadelemiz! Elinizdeki bütün araçlarla saldırdığınız, kadınları evlere hapsetmeye, makbulleştirmeye, seçeneksizleştirmeye çalıştığınız politikalarınıza karşıdır mücadelemiz! Cinsiyetçilikle, eğitimin dinselleştirilmesiyle, yargının erkekleşmesiyle perçinlediğiniz kadın düşmanı politikalarınıza karşıdır mücadelemiz!
Emeğimizden, Bedenimizden, Kimliğimizden ellerinizi çekin!

 

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Kadın Meclisi