SYKP Kadın Meclisi İzmir’de Kadın emeği, istihdamı ve bütçesi konulu panel düzenleyecek

Kadının görünmeyen emeği, emek politikaları ve kadın sözü hakkında düzenlenecek olan “Kadın emeği , istihdamı ve bütçesi” konulu panel İzmir’de düzenlenecek. Panele HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse ve Ege Üniversitesi Öğr. Gör. Burcu Şentürk konuşmacı olarak katılacak.
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) İzmir Kadın Meclisi, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kıskacında, Kadın emeği, istihdamı ve bütçesi” konulu panel düzenleyecek. Panel 3 Nisan Pazar günü Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.
2Panelde HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Burcu Şentürk konuşmacı olarak yer alacak.
HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile kadın bütçelendirmesi ve sosyo-ekonomik sömürü, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse ile iş kollarındaki sömürü biçimleri ve sendikal hareket, Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Burcu Şentürk ile de Türkiye’de kadın emeğinin genel görünümü ve mülteci kadınlar konularının işleneceği panel ve forum için çalışmalar sürüyor.

SYKP Kadın Meclisi üyeleri, panel için yaptıkları açıklamada şunları söylediler:
“Kadın politikacıların siyasi soykırımdan geçirildiği, mülteci kadınların güvencesiz koşullar altında çalıştırıldığı, erk devletin uyguladığı ekonomik sömürü sistemiyle kadını daha fazla alt cins, alt emek haline getirdiği, hükümetin kadın bedenine karşı yürüttüğü yaptırımlarla tecavüz, taciz ve kadın katliamlarının arttırılarak Kürdistan’da kadın bedeni ve teşhiri üzerinden yürütülen savaşın sosyo-ekonomik yıkımıyla birleştirilen, kadın varlığı ve sözüne karşı adeta savaş açıldığı süreçte dayanışmayı, yaşam ve direnişi büyütmek için yapacağımız panelle eşitsizliğin görünür kılınmasını amaçlıyoruz”
Panelde ayrıca kadınlarca hazırlanan el emeği ürünlerin ve kermesin gelirleri HDP’li kadın tutsaklarla dayanışmaya gidecek.