SYKP Kadın Meclisi erkek şiddetini teşhir etti

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Kadın Meclisi erkek şiddetini teşhir eden bir açıklama yayınladı.
“SYKP Kadın Meclisi imzalı “2012 yılında örgütlü bulunduğu İzmir Devrimci Hareket Dergisi ve Mine Bademci Kültür Merkezi çevresinden kadın arkadaşımız yine aynı çevre ile örgütlü olan Ulaş Tatlıdil tarafından sürekli ve sistemli bir şekilde fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü beyan etmiştir” denilen açıklama şu şekilde:
Yaşanan şiddet boğaz sıkmak, tokat ve tekme atmak da dahil olmak üzere ve kimi zaman başkaca örgütlü insanların da olduğu farklı zamanlarda gerçekleşmiştir. Şiddetin fiziksel içeriğinin yanı sıra cinsiyetçi küfürlerle de kadın arkadaşımızın fikirleri, mücadele içindeki emeği ve varlığı sistematik bir şekilde yok sayılmış, aşağılanmıştır.
Yaşanan şiddet Devrimci Hareket içeresinde defalarca ve farklı kişilere bildirilmiş, ancak durum “normal/olağan” karşılanarak kadın arkadışımız yeniden mağdur edilmiştir. Kadın arkadaşımıza uygulanan fiziksel şiddet ve sözlü taciz kapatılmış, şiddetin öznesi Ulaş Tatlıdil yapı içerisinde daha fazla sorumluluk verilerek ödüllendirilmiştir. Bu tutum karşısında arkadaşımız örgütlü ilişkisini bitirmiştir.
Gezi sürecinde Ulaş Tatlıdil’in arkadaşımızı devrimci olmayan tutum ve davranışlarından dolayı tasfiye ettiklerine dair beyanı üzerine arkadaşımız Devrimci Hareket’le bu iftiranın geri alınması konusunda görüşmüş, ancak örgüt içi demokrasi gereği herhangi bir açıklama yapmak zorunda olmadıkları şeklinde bir beyanda bulunmuşlardır.
Ulaş Tatlıdil’in şu an aynı örgütsel yapı içerisinde yer aldığımız kadın arkadaşımıza uyguladığı şiddeti teşhir ediyor; tüm feminist, devrimci, yurtsever kurumların bu konuda tavır almalarını ve dayanışma içinde olmalarını bekliyoruz.”