SYKP: Haydi 1 Mayıs’ı Referandumun Yeni Bir Eşiğine Dönüştürmeye

16 Nisan’da şaibeli, buram buram hile kokan ve gayrımeşru bir referandum yaşadık. Aslında “hayır” kazandı ve bu nedenle defter kapanmadı. Referandum fiilen devam ediyor.

1 Mayıs devam eden referandum mücadelesinin yeni bir eşiği olarak önümüzde…

Haydi “hayır”ı 1 Mayıs’a taşımaya… Haydi şaibeli ve hileli “evet”i mahkûm etmeye…
İşçi sınıfı ve sendikal hareketin tarihsel kazanımlarını en az yüz yıl geriye götürecek olan bir saltanat rejimine, “Türk tipi” bir faşizme geçit vermeyeceğiz. Hayat, işçi hareketini referandum defterini kapatmamaya ve bu 1 Mayıs’ı “hayır”ı süreklileştirmenin yeni bir eşiğine dönüştürmeye davet ediyor.

Haydi işsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe, kıdem tazminatı hakkının gaspına, kiralık işçiliğe ve taşeron köleliğe “HAYIR” demeye…

Haydi sermaye/Erdoğan ittifakını sarsmaya…

Haydi“HAYIR”ı yeni ve güçlü bir işçi/emekçi rengiyle bezemeye…

Haydi“HAYIR”ı süreklileştirmeye…

Haydi hukuk tanımazlığa DUR demeye…

1 Mayıs’ta haykıracağız! Şaibeli/hile dolu 16 Nisan referandumu derhal iptal edilmelidir. OHAL kaldırılmalı, bütün KHK’lar geri alınmalı; darbeyle her hangi bir ilintisi bulunmadığı halde açığa alınan veya ihraç edilen herkes görevine iade edilmelidir.

Yeni, demokratik, halk egemenliği esasına dayalı ve işçi hareketinin taleplerinin yansıdığı yeni bir anayasa yapım sürecinin ortamı bütün yönleriyle hazırlanmalıdır. Fiili duruma ve keyfiliğe yasal kılıf uydurma girişimleri derhal son bulmalıdır.

Acilen yeni bir çatışmasızlık ortamına dönülmeli, bir barış ve müzakere sürecinin yolu açılmalıdır.

Ülkemize dayatılan saltanat rejimini ve faşist diktayı “HAYIR” dayanışması püskürtecektir.

Haydi 1 Mayıs’ı “HAYIR”la taçlandırmaya…

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi