SYKP MYK: Halk Hükümet’in insafına bırakılamaz!

Yasalara aykırı olarak alınan sokağa çıkma yasağının zamanlaması, AKP-MHP iktidar bloğunun yurttaşların ihtiyaçlarını dikkate almadığını, sermayenin çıkarlarının izinde yürüdüğünü açık bir biçimde ortaya koyuyor.

Alınan kararın Soylu’nun iradesiyle gerçekleşmediğini gayet iyi biliyoruz. On binlerce yurttaşımızın hayatına riske atacak bir uygulamanın sorumluluğunu İçişleri Bakanı’nın istifasıyla geçiştiremezsiniz. Soylu’nun istifasının Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilip edilmemesinin de bir önemi yoktur. Kararın gerçek sahibi de dahil olmak üzere bütün sorumlular derhal istifa etmelidir.

Bu zorlu süreci atlatabilmek için demokratik muhalefetin sorumluluk üstlenmesi elzemdir. Covit-19 krizinin yönetimi Soylu gibilerinin inisiyatifine bırakılamaz. Bilime, akla, vicdana sahip olmayan bir Hükümetle yaşamı sürdürmenin imkansız olduğu dün bir kez daha bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.

Tüm yaşam ve emek savunucuları inisiyatif almalıdır. Siyasi partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, belediyeler, meslek örgütleri, başta sağlık olmak üzere toplumun ihtiyaçlarını karşılama temelinde dayanışmayı örgütlemelidir.

Halk krizi yönetme becerisinden yoksun, ne yaptığını bilmeyen İktidarın insafına bırakılamaz. Kapsamlı bir dayanışmayı örgütlemenin, böyle bir girişimin öncüsü olma görevi yaşam ve emek savunucularına düşmektedir. Covit-19 krizinden tek gerçekçi çıkış yolu budur.

Zaman geçirmeksizin Yaşam İçin Toplumsal İnisiyatifi örgütleyelim!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)

Merkez Yürütme Kurulu (MYK)

12.04.2020