SYKP Denizli İl Örgütü Gülmen ve Özakça için açılık grevi gerçekleştirdi

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olmak amacıyla Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Denizli il örgütü dün itibariyle 2 günlük açlık grevine başladılar.

SYKP Denizli il örgütünün yaptığı açıklamada, “15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sözde darbecileri temizlemek amacıyla OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile işlerinden edilen yüz binlerce kamu emekçisi açlığa ve yoksulluğa mahkûm oldu. Bugüne kadar 37 kamu emekçisi haksız ihraçlardan dolayı intihar etti. Sayısız akademisyen ya Avrupa’ya göç etmek zorunda bırakıldı ya da cezaevlerine ve adliye binalarına hapsedildi.

Kanun Hükmünde Kararnameler ile işlerine son verilen Akademisyen Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça ise son 72 gündür Ankara’da açlık grevi yaparak bedenlerini ölüme yatırdılar.Onların açık ve net tek bir talebi var “işimizi geri istiyoruz”. Ayrıca 70 yaşındaki Kemal Gün ise Dersim’de hava saldırısında katledilen oğlunun kemiklerini alabilmek için 85 gündür açlık grevinde. Üçünün de sağlık sorunları en üst boyutta ilerliyor. Günlerdir sürdürülen açlık grevine ülkenin dört bir yanında destek ve duyarlılık çağrıları yapılırken hala hükümetten tek bir adım dahi atılmadı.

Üstüne üstlük Kılıçdaroğlu’nun Başbakana durumu aktardığı basında yer alırken Binali Yıldırım’ın “ nerde açlık grevi yapıyorlar. Cezaevin de mi?” şeklinde soru sorması halkla alay etmekten öteye gitmiyor. Ankara’nın göbeğinde açlık grevi yapan ve günlerdir direnişini sürdüren kamu emekçilerinin durumundan haberdar olmaması imkansızdır. AKP hükümeti iktidara geldiği günden bu güne kadar emekçilere, gazetecilere, akademisyenlere, muhalif siyasetçilere, kadınlara, Çocuklara, Alevi’ye, Kürt’e, Ermeni’ye, kısaca bütün ötekilere ayrıştırıcı bir dil kullanarak halkına düşman bir politika sergiledi.

Son 10 aydır ise ülkeyi yaşanmaz bir hale getirdi. Kendinden olmayan, kendi gibi düşünmeyen herkesi cezaevlerine doldurarak bizlerin mücadelesini durduracağını zannediyor. Ancak bizler bütün ezilen emekçiler ve halklar asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Hükümet, Nuriye Gülmen , Semih Özakça ve Kemal Gün’ün sağlıklı biçimde yaşamlarına devam edebilmeleri için acilen harekete geçmeli, taleplerini karşılamalı, haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm emekçileri görevlerine iade etmelidir. Aksi halde yaşanacak tüm olumsuzluklardan AKP iktidarı sorumlu olacaktır. Ayrıca İsrail zindanlarında Filistin’li 1500 ü aşkın tutsak ta açlık grevinde.

Filistin halkı emperyalist güçlerin Ortadoğu projesinde en çok bedel ödeyen halklardandır. Ne yazık ki Türkiye İsrail’le geliştirmiş olduğu askeri, ekonomik ve siyasi ilişkiler ile bu Siyonist varlığı beslemektedir. Yüksel’de devam eden açlık grevi ve Filistinli tutsakların açlık grevi aynı sürece denk gelmiştir. İki grevin de olumlu sonuçlanmasını umut ediyoruz.

Zalimlere, ezenlere, sömürenlere karşı mücadele her yerde devam edecektir. Bizler Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz ve dayanışmamıza devam edeceğiz. Açlık grevindeki direnişçilerin en kısa zamanda başarılı bir sonuç elde etmesi için kamuoyu oluşturmak ve mücadelelerine ortak olmak temel görev ve sorumluluğumuzdur. İnanıyoruz ki Ortadoğu’da İsrail Siyonizmi’ne ve emperyalizme karşı halkların, işçi ve emekçilerin ortak direnişi, mücadelesi kazanacaktır.

Biz SYKP Denizli İl Örgütü olarak açlık grevindeki emekçilere, Kemal Gün’e ve Filistin’li tutsaklara destek olmak ve dayanışma göstermek adına parti binamızda iki günlük dönüşümlü açlık grevi yapacağız. Bütün Denizli halklarını ve demokratik kitle örgütlerini bu direnişle dayanışmaya ve omuz vermeye çağırıyoruz. Yaşamları kritik bir aşamada olan Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Kemal Gün’ün ve Filistin’li tutsakların talepleri kabul edilene kadar, haksız yere ihraç edilen bütün kamu emekçileri işlerine geri alınıncaya kadar, Ülkemizdeki ve Ortadoğu’daki savaş sonlandırılıncaya kadar, adil eşit demokratik bir ülkede yaşayacağımız günleri görene kadar her türlü araçla haklı ve meşru mücadelemizi sürdüreceğiz. ” dendi.