SYKP Avrupa Kongre Kararı | Haziran 2016

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Avrupa Örgütü, 2. Genel Kongre kararı gerekçesiyle birlikte aşağıdaki gibidir.

GEREKÇE

Partimiz kurulalı henüz 3 yıl olsa da 30 yılı aşkın bir süredir Avrupa’da çeşitli düzey ve biçimlerde mücadele yürüten bir birikimle, Avrupa’da yeni bir örgütlenme, etki alanı yaratma ve uluslararası sınıf mücadelesiyle etkileşimi arttırma hamlesine giriştik.

Yeniden Kuruluşçu paradigmanın ideolojik gücünü ve kurucuların tarihsel birikimlerini de arkamıza alarak, hem Türkiye-Kürdistan-Ortadoğu gündemine hem de bulunduğumuz ülkenin siyasal gündemlerine ve genel olarak sınıf mücadelesine daha yaygın, örgütlü bir katılım gösterme çabasındayız.

SYKP’nin Avrupa’da geldiği nokta, başta gençlik ve kadın faaliyet alanları olmak üzere, göçmen ve azınlık hareketleriyle, Avrupa emek ve demokrasi hareketleriyle, Türkiyeli/Kürdistanlı örgütlerle, Avrupa’daki sol, sosyalist, komünist hareketlerle nasıl ilişkileneceğimiz üzerine kapsamlı bir tartışma ve örgütsel, programatik ve tüzüksel bir yenilenme sürecini zorunluluk haline getirmiştir.

Hali hazırda ülke meclisleri ve yürütmelerinin yanı sıra Avrupa Koordinasyonu kurumsallaşmasıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, Parti Türkiye örgütümüzle istişare içerisinde 2017 Mart ayında düzenleyeceğimiz Avrupa Konferansı’nda netleştirmek istiyoruz.

Bu süreç boyunca gerçekleştireceğimiz çeşitli toplantılarla netleştirmeyi hedeflediğimiz yürüyüşümüzün Parti Programı’yla ve Parti merkeziyle uyumluluk içerisinde gelişebilmesi için aşağıdaki karar önergesini Kongremizin iradesine sunuyoruz.

Karar

Partimizin kuruluş sürecinde yaptığı tartışmalar sonucunda tanımladığı Avrupa örgütüyle programatik, tüzüksel ve örgütsel ilişkiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.

Kongremiz Avrupa örgütümüzle bu tartışmaları tamamlamak ve yeni ilişki hukukunu netleştirmek üzere yeni dönem için seçilecek olan Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu’nu görevlendirir.

Avrupa örgütümüzün kendi içinde ve MYK’yla yapacağı tartışmalar sonucunda ortaya çıkacak yeni ilişki formu bir sonraki kongreyi beklemeksizin Parti Meclisi kararlarıyla uygulamaya sokulacak ve ilk kongrede karar haline getirilecektir.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2. Olağan Kongre Kararı (25-26 Haziran 2016)