SYKP Avrupa: Covid Kapitalizmine Karşı Sosyalist Yeniden Kuruluş İçin Yaşasın 1 Mayıs!

Dünya işçi sınıfının tarihsel kazanımı olan 1 Mayıs, birlik, dayanışma ve mücadele günü pandemi koşullarına rağmen bütün dünyada, milyonlarca işçi ve çalışan tüm sınıfların katılımı ile kutlanıyor.

Kapitalizm Öldürüyor!

Kapitalizm ortaya çıkışından bugüne, daha fazla kar uğruna yerküremizi talan etti ve dünyamızı bütün canlılar için yaşanmaz bir hale getirdi. Ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte artık pandemiler günlük hayatımızın birer parçası haline geldi.
Pandemiyi fırsata çeviren sermaye ve devletler bu sürecin faturasını işçilere, işsizler, kadınlara, çocuklara kesip onları yoksulluğa, güvencesizliğe ve açlığa mahkûm ettiler. Dünya nüfusunun ezici çoğunluğu yoksullaşırken, büyük kapitalist şirketlerin karları trilyonlarca dolar arttı, büyüme rekorları kırdılar.
Tekelci şirketlerle iç içe geçmiş olan kapitalist devletler ve onların hükümetleri tarafından on yıllardır uygulanan neo-liberal politikalar sonucu eğitimden, sağlığa, gıdadan, barınmaya kadar işçi sınıfının kazanımları yok edilerek “sosyal devlet ” rafa kaldırıldı. Başta işçi sınıfı olmak üzere bütün halklar yoksulluğa mahkûm edilip, perişan edildi. Bu duruma ek olarak, pandemi koşulları bahane edilip kısa zamanlı çalışma, işten çıkartılma ve hak gasplarıyla yeni saldırılarılar gerçekleştirmekteler.
Pandemi sürecinin etkilerini en ağır yaşayan toplumsal kesimlerin biri de kadınlar. Ev içi görünmeyen, ödenmeyen emeklerinin yanı sıra ücretli emek piyasasında da en kötü, eşitsiz koşullara maruz kalıyorlar. Bunun yanı sıra yaşamın her alanında evde, sokakta, işyerinde erkek şiddeti kat be kat artmış durumda.

Faşizme Geçit Vermeyeceğiz!

Ülkemiz Türkiye ve Kuzey Kürdistanda faşist AKP-MHP-Ergenekon iktidar bloğu, bir avuç sermayedar ile birlikte ülkeyi talan etmeye devam ediyor. Ezilen halkların, işçilerin, kadınların, öğrencilerin, LGBTİ+ların, Alevilerin, doğa savunucularının, demokrasi taraftarlarının en küçük hak arama mücadelesi polis şiddeti ile bastırılmaya çalışılıyor. Bu zapturapt altında kapitalistler zenginleşip, servetlerine servet katarken, halklarımız yoksullaşıyor, patates ve soğana muhtaç duruma düşürülüyor. Ezilen ve yok sayılan tüm halkların, işçilerin, kadınların, LGBTİ+ların, doğa savunucularının, ortaklaşarak oluşturduğu Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılmak isteniyor. Barış, demokrasi ve özgürlüğü temsil eden HDP’nin binlerce üyesi tutuklandı, onlarca belediyesine kayyum atandı. Bunlar HDP’nin demokrasi mücadelesini durdurmaya yetmeyince şimdi de kapatarak faşist iktidarlarını kalıcılaştırmanın önündeki en büyük engeli ortadan kaldırmak niyetindeler. Ancak bunu başaramayacaklar, faşizme geçit vermeyeceğiz! Faşist iktidar bloğunun tüm baskılarına rağmen anti faşist güçlerle birlikte direniş bayrağını yükseltmeye devam ediyoruz. Biz, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi olarak diyoruz ki; bugün hem ülkemizdeki hem de Avrupa’daki en temel görevimiz, faşizme, cinsiyetçiliğe, ırkçılığa, siyasal gericiliğe karşı ilerici güçlerin en geniş ittifakını kurmaktır. Kapitalizmin ölüm ve sömürü düzenine karşı sosyalizmi yeniden aktüel ve gerçek bir alternatif haline gelmek ancak bugünün çatışma alanlarında en geniş emekçi ve ezilen kesimleri yanyana getirecek mücadele programlarını hayata geçirmekle mümkün olacaktır.

Biz Kazanacağız !

Avrupa’da yaşayan biz Türkiyeli göçmen işçiler, mülteciler, kadınlar, gençler yani kısaca çovid kapitalizminin en büyük mağdurları olanlar;

Bulunduğumuz ülkelerin tüm emekçi sınıflarıyla yan yana, omuz omuza kapitalist sömürü düzenine karşı sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz bir dünya için;

Silahlanmaya değil, insan sağlığına yeterli bütçe ayrılması için;

Kısa zamanlı çalışmanın kaldırılması ve işten çıkartılmaların sonlandırılması için;

Ekolojik dengenin bozulmasına karşı, doğa ile insanın uyumlu yaşayabileceği bir dünya için;

Patriyarkaya karşı kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelelerini büyütmek için;

Homofobiye ve heteroseksizme karşı gökkuşağı bayrağını yükseltmek için;

Kapitalizmin ölüm ve sömürü düzenine karşı “yeniden sosyalizm” demek için;

1 MAYIS 2021’de HEP BİRLİKTE ALANLARA!

SYKP Avrupa

Für die sozialistische Wiedergründung, gegen den Covid-Kapitalismus – es lebe der 1. Mai

Der 1. Mai, Tag der Einheit, Solidarität und des Kampfes, eine Errungenschaft der Weltarbeiterinnenklasse, wird trotz der Pandemiebedingungen weltweit von Millionen Arbeiterinnen und allen arbeitenden Klassen gefeiert.
Kapitalismus tötet!
Der Kapitalismus hat seit seiner Entstehung um des höheren Profits willen unsere Erde geplündert und in einen Zustand versetzt, der für alle Lebewesen unaushaltbar ist. Mit der Störung des ökologischen Gleichgewichts gehören Pandemien nun zu unserem Alltagsleben.
Das Kapital und die Staaten, die die Pandemie in eine Chance verwandelt haben, wollen, dass Arbeiterinnen, Erwerbslose, Frauen und Kinder den Preis dieses Prozesses zahlen, und verdammten sie zu Armut, Unsicherheit und Hunger. Während die erdrückende Mehrheit der Weltbevölkerung ärmer wurde, haben die kapitalistischen Konzerne ihren Profit um Billionen Dollars erhöht und Wachstumsrekorde gebrochen. Als Folge der neoliberalen Politik, die seit Jahrzehnten von den mit den monopolistischen Konzernen verschränkten kapitalistischen Staaten und ihren Regierungen betrieben wird, wurden von der Bildung über die Gesundheit und Ernährung bis hin zum Wohnraum zahlreiche Errungenschaften der Arbeiterinnenklasse und der „Sozialstaat“ abgeschafft. Alle Völker, insbesondere die Arbeiterinnenklasse, wurden zur Armut verdammt. Hinzu kommt, dass die Pandemiebedingungen als Ausrede dazu dienen, dass mit Kurzarbeit, Entlassungen und Rechteklau neue Angriffe durchgeführt werden. Eine der Gesellschaftsgruppen, die die Auswirkungen des Pandemieprozesses am stärksten zu spüren bekommen, sind die Frauen. Neben ihrer unsichtbaren und unbezahlten Arbeit zu Hause werden sie auch auf dem Arbeitsmarkt schlimmen, ungleichen Bedingungen ausgesetzt. Zudem ist die männliche Gewalt in allen Lebensbereichen, zu Hause, auf der Straße, in der Arbeit ums mehrfache gestiegen. Kein Fußbreit dem Faschismus! Der aus der AKP, MHP und Ergenekon bestehende faschistische Machtblock plündert nach wie vor gemeinsam mit einer Handvoll Kapitalistinnen unser Land Türkei und Nordkurdistan. Man versucht den kleinsten Kampf der unterdrückten Völker, Arbeiterinnen, Frauen, Schülerinnen und Studierenden, LGBTI+, Alevitinnen, Naturverteidigerinnen und Demokratinnen um Rechte mit Polizeigewalt zu unterdrücken. In dieser aufgezwungenen Ordnung werden Kapitalistinnen reicher, während unsere Völker so verarmen, dass ihnen sogar Kartoffeln und Zwiebeln fehlen.
Man will die HDP („die Demokratische Partei der Völker“) zu schließen, die von allen unterdrückten Völkern, deren Existenz verleugnet wird, von Arbeiterinnen, Frauen, LGBTI+ und Naturverteidigerinnen gemeinsam gegründet wurde. Tausende Mitglieder der HDP, die für Frieden, Demokratie und Freiheit steht, wurden verhaftet, Dutzende ihrer Kommunalverwaltungen wurden unter Zwangsverwaltung gestellt. Nachdem all das nicht ausreichte, um den Demokratiekampf der HDP aufzuhalten, wollen sie nun die Partei schließen, um das größte Hindernis vor dem Fortbestehen ihrer faschistischen Macht zu beseitigen. Das werden sie aber nicht schaffen, denn wir werden den Faschismus aufhalten!
Trotz der ganzen Repression des faschistischen Machtblocks halten wir gemeinsam mit den antifaschistischen Kräften die Fahne des Widerstands hoch.

Wir, SYKP (partei der sozialistischen wiedergründung – Türkei) sagen, dass die Gründung des breitesten Bündnisses gegen den Faschismus, Sexismus, Rassismus und politische Reaktion heute sowohl in unserem Land als auch in Europa unsere grundsätzliche Aufgabe darstellt. Der Sozialismus kann nur dann zu einer aktuellen und wirklichen Alternative zur mörderischen und ausbeuterischen Ordnung des Kapitalismus werden, wenn wir heute die Kampfprogramme ins Leben rufen können, die in allen Bereichen die größten Arbeiterinnen- und Unterdrücktenmassen zusammenbringen. Wir werden siegen! Wir, die migrantischen Arbeiterinnen aus der Türkei, Geflüchtete, Frauen, Jugendliche, kurz: diejenigen, die vom Covid-Kapitalismus am meisten betroffen sind,

gemeinsam, Schulter an Schulter mit allen arbeitenden Klassen der Länder, in denen wir leben, gegen die ausbeuterische Ordnung des Kapitalismus und für eine Welt ohne Klassen, Grenzen und Ausbeutung

dafür, dass nicht für Aufrüstung, sondern für die Gesundheit von Menschen ausreichend Geld ausgegeben wird,

für die Aufhebung der Kurzarbeit und für ein Ende der Entlassungen,

gegen die Störung des ökologischen Gleichgewichts, für eine Welt, in der der Mensch ein harmonisches Leben mit der Natur führen kann,

um den antipatriarchalen Kampf der Frauen für Gleichheit und Freiheit voranzutreiben,

um gegen Homophobie und Heterosexismus die Regenbogenfahne hoch zu halten,

um gegen die mörderische und ausbeuterische Ordnung des Kapitalismus „wieder Sozialismus“ zu sagen,
AM 1. MAI 2021 ALLE GEMEINSAM AUF DIE STRASSE!

Contre le capitalisme Covid et pour la refondation socialiste, Vive le 1er mai !

1er mai, la journée de l’unité, de la solidarité et de la lutte, un acquis historique de la classe ouvrière, est célébré par des millions d’ouvriers et de travailleurs dans le monde entier malgré les conditions de la pandémie.
Le capitalisme tue!
Depuis son émergence, le capitalisme a pillé notre terre pour plus de profit et l’a rendu inhabitable pour tous les êtres vivants. L’équilibre écologique étant perturbé, les pandémies font désormais partie de notre vie quotidienne.
Le capitale et les États, qui ont transformé la pandémie en opportunité, ont fait payer la facture de ce processus aux travailleurs, aux chômeurs, aux femmes et aux enfants en les condamnant à la pauvreté, à l’insécurité et à la faim. Alors que l’écrasante majorité de la population mondiale s’est appauvrie, les grandes entreprises capitalistes ont augmenté leurs bénéfices de plusieurs milliers de milliards de dollars et ont battu des records de croissance.
À la suite des politiques néolibérales employés depuis des décennies par les États capitalistes et leurs gouvernements, qui sont entrelaces avec les entreprises monopolistiques, de nombreux acquis de la classe ouvrière, de l’éducation à la santé, de la nutrition au logement ont été abolis et «l’État social» a été mis de côté. Tous les peuples, en particulier la classe ouvrière, ont été condamnés à la pauvreté et sont dévastés. En plus, se servant des conditions de la pandémie comme prétexte, ils mènent de nouvelles attaques avec le chômage partiel, des licenciements et des extorsions de droits.
Les femmes se constituent l’un des groupes sociaux qui subissent les effets les plus graves du processus pandémique. En plus de leur travail invisible et non rémunéré à la maison, elles sont exposées aux pires conditions inégales sur le marché du travail salarié. En outre, la violence masculine a été multipliée par plusieurs dans toutes les sphères de la vie; à la maison, dans la rue et au travail.
«No Passaran» pour le fascisme!
Nous affirmons, en tant que SYKP (Parti de la refondation socialiste – Turquie), que notre tâche la plus fondamentale est d’établir la plus large alliance de forces progressives contre le fascisme, le sexisme, le racisme et la réaction politique, tant dans notre pays qu’en Europe. Le socialisme ne peut devenir une alternative actuelle et réelle à l’ordre de mort et d’exploitation du capitalisme qu’en mettant en œuvre les programmes de lutte qui rassembleront les plus grandes masses de travailleurs et d’opprimes dans les zones de conflit d’aujourd’hui.
Nous gagnerons !
En tant que travailleurs migrants, réfugiés, femmes et jeunes originaires de la Turquie vivant en Europe, bref : ceux qui sont les plus touchés par le capitalisme covid;

Ensemble, coude à coude avec les classes ouvrières des pays où nous vivons, contre l’ordre d’exploitation capitaliste et pour un monde sans classes, sans frontières et sans exploitation;

Pour faire allouer un budget suffisant pour la santé humaine et non pas pour l’armement;

Pour l’abolition du chômage partiel et la fin des licenciements;

Contre la perturbation de l’équilibre écologique; pour un monde où l’homme peut vivre en en harmonie avec la nature ;

Pour favoriser la lutte des femmes contre le patriarcat, pour l’égalité et la liberté;

Pour brandir le drapeau arc-en-ciel contre l’homophobie et l’hétérosexisme;

Pour dire à nouveau «le socialisme!» contre l’ordre meurtrière et d’exploiteur du capitalisme;

Le 1er Mai 2021, TOUS ENSEMBLE AUX CORTEGES!