SYKP MYK: AKP-MHP İktidar Bloku’nun hedefinde kadınlar var

Bugün sabah saatlerinde Diyarbakır’da TJA ve Rosa Kadın Derneği ile DBP eski Eş Genel Başkanı ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

AKP-MHP Faşist İktidar bloğunun Kürt siyasetine, kadın kimliğine ve bedenine yönelik saldırılarının devamı olan bu gözaltı furyası, faşizmi kurumsallaştırma ve yerleştirme hamlesinin önünde en esaslı bariyerden biri olan Kürt kadın kurtuluş mücadelesini sindirmeyi, örgütsüz bırakmayı amaçlıyor.

HDP Ankara İl Örgütü’nü hedef alan bu gözaltı dalgasının, insanların cenazelerini inançlara dair bütün kutsal değerleri ayaklar altına alarak kaldırımlara gömme pespayeliğinin uzantısı olduğuna kuşku yoktur.

Sermayenin krizinin bütün yükünü işçi sınıfına, kadınlara, yoksullara ödetmeye yeminli iktidar bloku, örgütlü güçleri baskı, şiddet ve zor siyasetiyle baskı altına alarak tasfiye etmeyi, başaramıyorsa sindirmeyi, bunu de gerçekleştiremiyorsa kriminalize ederek yalnızlaştırmayı amaçlıyor.

AKP-MHP İktidar bloku örgütlü bütün kuvvetleri kendi iktidarının kurumsallaşması, yerleşmesi, yetkinleşmesi yolunda önemli bir engel olarak görüyor. İzlenen sistematik baskı, şiddet ve zor siyasetinin nedeni budur.

Bu sabah gerçekleştirilen gözaltı furyasında özellikle kadınların hedef alınması nedensiz değildir. Koronavirüs salgını dönemi boyunca hiçbir önlem almayarak kadınların şiddete uğramasının müsebbibi olan, çocuk istismarını normalleştirmeye çalışan AKP-MHP Bloku, iktidarının temellerini sarsan yükselen kadın direnişinden korkuyor. Son yıllarda 8 Mart kutlamalarının şiddetle bastırılmak istenmesinin, yapılmak istenen kadın eylemlerinin yasaklanmaya, engellenmeye çalışılmasının, son günlerde ülkenin her yerinde gerçekleştirilen çocuk istismarına karşı kadın eylemlerine dahi tahammül edilmek istenmemesinin nedeni budur.

Nusaybin’de on yaşındaki çocuğa silah çekenler, Kürt cenazelerine saldıranlar, Kürt siyasetçileri işkence ile gözaltı terörüne maruz bırakanlar şunu bilmelidir ki Kürt halkı yalnız değildir.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

Merkez Yürütme Kurulu