SYKP: Afrin saldırısına son verilmelidir!

Afrin saldırısına son verilmelidir!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Rusya ve ABD’den aldığı icazetle Afrin’i havadan ve karadan bombardımana başladı.

Bülent Ecevit, Kıbrıs’ı “Barış Harekatı”yla istila etmiş, tutuklu devrimcileri ise “Hayata Dönüş” operasyonuyla katletmişti; şimdi de AKP, benzer bir sahtekarlıkla Afrin’i “Zeytin Dalı Harekatı”yla hava ve kara bombardımanıyla yerle bir ediyor.

ABD ve Rusya Emperyalizmi bölge üzerinde sürdürdükleri hegemonya savaşında Kürtleri terbiye etme, kendi istedikleri çizgiye getirme hesabıyla TC sopasını kullanıyorlar. RTE’nin günlerdir sürdürdüğü savaş ajitasyonuna en düşük düzeyde ve onu cesaretlendirici yanıtlar veren ABD ve Rusya nihayet TC’nin hava harekâtı yapmasına da izin verdi. Rusya’ya gönderilen Genel Kurmay Başkanı ve MİT müsteşarı istenen izni almış olarak geri döndüler ve harekatı başlattılar.

TC’nin hem faşist diktatörlüğü kurumsallaştırmak hem de dışına itildiği bölge hesaplarına yeniden dahil olmak için giriştiği bu saldırı Kobani’de olduğu gibi Kürt halkının direnişiyle karşılaşacağı gibi, hesapları birbiriyle çatışacak emperyal güçlerin manipülasyonlarıyla da başarısızlığa sürüklenmeye mahkum olacaktır.

Afrin halkının başarısı, Türkiye’de faşist diktatörlüğü durdurma mücadelemizin ayrılmaz parçası ve bölge halklarının emperyalist oyunları boşa çıkarmalarının en önemli adımı olacaktır.

SYKP olarak, TSK’nın  Afrin’e saldırısına karşı tüm demokrasi güçlerini ve uluslararası kamuoyunu Afrin halkıyla dayanışmaya ve barış mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.

Yaşasın halkların dayanışması ve birlikte mücadelesi!