“Ölü mü denir şimdi onlara?”

Bugün 6 Mayıs, bugün; Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilerek, katledilişlerinin 48. Yılı.

Bugün Deniz’lerin 12 Mart Cuntacılarının emri, pespaye parlamentonun onayıyla idam edilişlerinin 48. Yılı.

Geçmişten geleceğe ilerleyen tarih içinde daha yaşanılası bir hayat, daha iyi bir dünya özlemine yol gösteren kutup yıldızları oldu hep.

Gaddar Roma despotizmine karşı kölelerin öfkesini biliyordu Spartakus…

Osmanlı’nın zulmünden illallah etmiş Anadolu köylüsünün ve yoksul dervişlerin gönül yoldaşıydı Şeyh Bedrettin…

Paris kapılarına dayanmış Prusya Ordusu’ndan değil Paris’te filizlenen komünden ödü kopan Fransız burjuvasının yeminli düşmanıydı Paris komünarları…

“Vatan çiftliklerinizse,

kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,

vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,

vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,

fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,

vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,

vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa,

ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,

vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,

vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,

                            ben vatan hainiyim.

Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla:” diyen Deniz’ler…

Sayamadığımız onlarcası, yüzlercesi, binlercesi, daha yaşanılası bir hayat, daha yaşanılası bir dünya özleminin peşinde hayatlarını umursamadan yitirmiş aynı insanlık ailesinin üyeleri…

Her tarafından eşitsizlik, adaletsizlik, vicdansızlık akan bu pespaye dünyada, Deniz’lerin üyesi oldukları ailenin takipçisi olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir şeref, daha kutsal hiçbir pozisyon tanımıyoruz.

Her türden burjuva, onların her türden kalemşorları hangi tevziratı yayarsa yaysın, Deniz’ler milyonların kalbine taht kurmuştur.

Tezgah başında sömürülen işçi, erkeğin sillesini yiyen kadın, köyü yakılan Kürt köylüsü… Adaletsizliğin pençesindeki sayamadığımız ötekiler için bu dünya biraz daha çekilesiyse eğer, Deniz’lerin geleceği aydınlattığı ışık sayesindedir.

Deniz’lerin soyundan geliyoruz… Onların takipçisi olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.

İyi ki doğdun Deniz,

İyi ki doğdun Yusuf,

İyi ki doğdun Hüseyin…

İyi ki aydınlattınız Dünya’yı…

İyi ki aydınlattınız Türkiye’yi…

“Ölü mü denir şimdi onlara?”

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

Merkez Yürütme Kurulu