Nato’ya da Genişlemesine de Hayır!

NATO, emperyalist Atlantik İttifakı’nın dünya halklarına ve emekçilerine karşı kurup büyüttüğü bir savaş makinesidir. Kurulduğu günden bu yana dünyadaki demokratik, devrimci, sosyalist güçleri ezmek, ezilen halkların mücadelesini bastırmak için her türlü “nizami” ve “gayri nizami” savaş yöntemlerini uygulamış, darbeler tertiplemiş, iç savaşları körüklemiş küresel bir suç örgütüdür. Kuruluş gerekçesini “Sovyet tehdidi”ne dayandıran NATO, Varşova Paktı feshedildikten sonra kendisini dağıtmak şöyle dursun, faaliyet alanını sürekli genişletmiş, üye sayısını durmaksızın arttırmış, militarizmin ana odağı rolünü pekiştirmiş ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki müttefikleriyle birlikte giderek küresel bir aygıta dönüşmüştür. Batı kampının dünya egemenliğinin jandarması olan NATO, şimdi de Rusya ve Çin’i çevreleyip etkisizleştirme hedefine göre kendisini yeniden konumlandırmakta ve reorganize etmektedir. Bu anlamda NATO olası bir yeni dünya savaşı tehdidinin de ana kaynağıdır.

SYKP olarak gerek NATO’nun varlığı, gerekse genişleme girişimleri karşısındaki tutumumuz açıktır: NATO derhal dağıtılmalı, bu yolu açmak için Türkiye NATO’dan çıkmalı ve tüm NATO üslerini kapatmalıdır. NATO’nun her genişleme adımı savaş tehdidini daha büyüteceği ve yaklaştıracağı için, tabiatıyla bu girişimlerin de kesin olarak karşısındayız. Bu bağlamda, ülkemizin ve dünyanın bütün devrimci/demokratik ve ilerici güçlerini İsveç’in NATO’ya katılmasına karşı çıkmaya çağırıyoruz.

NATO ve tüm askeri paktlar dağıtılmalıdır!

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ

MERKEZ YÜRÜTME KURULU