“Kürtler, Lazlar, Çerkesler, Gürcüler, Boşnaklar, Arnavutlar, Araplar Vardır; Dilleri, Kültürleri ve Talepleri Yok Edilemez”

Merkez Yürütme Kurulumuz, ortaokullarda “Yaşayan Diller ve Lehçeler” seçmeli dersi kapsamında verilen Kürtçe, Gürcüce, Lazca gibi dil derslerinin engellenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada seçmeli ders kapsamında verilen Kürtçe, Adığece, Lazca, Abhazca, Gürcüce, Boşnakça ve Arnavutça derslerinin seçmeli ders onam formlarına dahi konmayarak “rafa kaldırılmak istendiği” ifade edilirken, dil öğretmenlerine atama yapılmayarak bilinçli bir asimilasyon politikası yürütüldüğünün altı çizildi.

Açkılamada, “Okul idarelerinin derslerin seçimine müdahale hakları yoktur. Öğrenci ve velinin kararı ve onamı ile aynı dil dersini seçmiş 10 öğrenci için dersin açılması zorunludur” denilerek veli ve öğrencilere bu haklarını kullanmaları çağrısında bulunuldu.  

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kürtler, Lazlar, Çerkesler, Gürcüler, Boşnaklar, Arnavutlar, Araplar Vardır; Dilleri, Kültürleri ve Talepleri Yok Edilemez

Seçmeli ders kapsamında verilen Kürtçe, Lazca, Gürcüce, Boşnakça gibi dil dersleri rafa kaldırılmak isteniyor. 

21 Ocak 2022’ye kadar 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin önümüzdeki yılın seçmeli derslerinin kayıtlanması tamamlanacak. Bu ders kapsamında haftada 2 saat Kürtçe (Kurmancî ve Zazakî), Adığece, Lazca, Abhazca, Gürcüce, Boşnakça ve Arnavutça dersleri okutuluyor. Ancak bazı okullardan velilere yollanan onam formunda İngilizce dışında yabancı dil dersinin ve “Yaşayan Diller ve Lehçeler” seçiminin olmadığı görüldü. Bazı okullarda da yöneticiler öğrencilere ve velilerine kendi belirledikleri dersleri seçtiriyor; bazı örneklerde ise öğrenci ve velilere haber dahi vermeden seçenekleri kendileri işaretliyor. 

Öte yandan, bu coğrafyanın kadim halklarından Arap halkının, milyonlarca Arap yurttaşımızın dili, “yabancı diller” statüsünde tutulmakta, diğer dillere uygulanan engellemeler Arapça dil derslerine de yapılmakta.

Türkiye’de yaşayan halkların dillerinin öğretilmesi 2923 Sayılı Kanun ile yasal zorunlulukken MEB, binlerce dil öğretmeninin atamasını yapmayarak ve derslerin açılmamasında öğretmen yetersizliğini bahane ederek çocukların anadillerinin derslerini almalarını bilinçli biçimde engelliyor. MEB’in, 2 saatlik seçmeli derse indirgediği anadilinde eğitimi şimdi de çeşitli bahanelerle fiilen yasaklaması iktidarın “asimilasyon” politikasının bir göstergesi. Türk halkı dışındaki tüm halklar tekçi, milliyetçi algıyla yok sayılıyor, “Türkleştirme” hamleleriyle eziliyor. Özellikle Kürt halkına karşı, yaşamsal kolektif sorunları, hak talepleri inkâr edilerek, Kürtçe’ye yasaklama getirilerek, sistematik asimilasyon politikası uygulanıyor. Bu politika, Osmanlı’yla başlayıp Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının sorumluluğuyla devam eden, Ermenilere, Süryanilere, Rumlara uygulanan tehcir ve soykırımın bir uzantısı. 

Ancak ne yasaklamalar ne de inkâr halkları, dillerini ve kültürlerini yok edebilir. Kürtler vardır, Lazlar vardır, Gürcüler, Çerkesler, Arnavutlar, Boşnaklar vardır ve hiçbir politika dillerini de kültürlerini de taleplerini de yok edemeyecektir. 

Anadilde eğitimin engellenmesi ve tüm asimilasyon politikalarına, yok sayma ve yasaklamalara karşı halkların dil ve kültürünü korumak, haklarının gasp edilmesini engellemek için dayanışmayı, bilinci ve mücadeleyi büyütelim. 

Önümüzdeki yılın seçmeli dersleri belirlenirken okul idarelerinin derslerin seçimine müdahale hakları yoktur. Öğrenci ve velinin kararı ve onamı ile aynı dil dersini seçmiş 10 öğrenci için dersin açılması zorunludur. Velilerimize ve öğrencilerimize bu haklarını kullanmaları çağrısında bulunuyoruz.  

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)

Merkez Yürütme Kurulu