Kemal Türkler’in anısı önünde saygıyla eğiliyoruz

Türkiye işçi sınıfının önderlerinden, DİSK Kurucu Genel Başkanı, Maden-İş Genel Başkanı ve 1. TİP’in kurucularından Kemal Türkler 22 Temmuz 1980’de faşistler tarafından katledildi. 39 yıl boyunca Kemal Türkler’in katillerini koruyan sermaye iktidarları, katillerin ve onlara bu emri verenlerin adalet karşısında hesap vermelerini sürekli engelleyerek suikastın arkasındaki asıl amacın ortaya çıkarılmasından korktular.

Kemal Türkler’i katlettirenlerin bir amacı 1980 askeri darbesine zemin hazırlamak, diğeri de yükselen toplumsal muhalefetin en önemli gücü olan işçi sınıfının grev ve direnişlerle gittikçe büyüyen mücadelesine gözdağı vererek, 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları karşısındaki direncini zayıflatmaktı.

Askeri darbenin baskı ve zor uygulamaları ile ancak yürürlüğe sokulabilen 24 Ocak İstikrar Kararları ile ücretlerin düşürülmesi, sendikal hakların kısıtlanması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, kıdem tazminatına üst sınır getirilmesi gibi birçok hakkı gasp edildi. İşçi sınıfının grev, direniş ve dayanışma hakları ya fiilen yapılamaz hale getirildi ya da yasaklandı.

Bugün de işçi sınıfı 24 Ocak kararlarını uygulamaya sokan 12 Eylül askeri darbesinin açtığı yolda icraatta bulunan sermaye hükümeti AKP’nin emek düşmanı saldırısı altındadır. İşçileri, emekçileri açlık ve yoksulluk sınırlarında yaşamaya mahkûm eden, daha fazla kar için çalışırken öldüren, en temel evrensel haklarından olan sendikal haklarından yoksun bırakan sermaye saldırıları er geç püskürtülecektir.

SYKP tüm bu saldırılara karşı işçi sınıfının mücadelesini büyütürken katledilen Kemal Türkler’i asla unutmayacaktır. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.