SYKP: Kayyum, Halkın İradesine Darbedir!

Ülkede faşizmin inşasını hedefleyen Erdoğan ve AKP iktidarı; 15 Temmuz sonrası “Allahın lütfünü”, OHAL’i ve KHK’ları da arkasına alarak faşizme gidişatı daha da hızlandırdı. Özellikle CHP’nin kaçak saraya çıkması, Yenikapı Mitingi’ne katılması ve Suriye’ye girişteki açık desteği Erdoğan’ın ve ordunun iç ve dış kamuoyunda imajını önemli oranda düzelti. Erdoğan istediklerini artık fütursuzca yapabilirdi. Öyle de yapıyor.

Barış imzacısı akademisyenlerin görevlerinden uzaklaştırılmaları, basına yönelik saldırılar, daha dün 11.300 kamu emekçisinin açığa alınması; bugün KHK ile evrensel hukuk kurallarını, temel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları yok sayan, hatta 12 Eylül Anayasasının bazı maddelerine dahi aykırı olarak AKP/OHAL rejiminin 24’ü Kürt iradesinin temsili olan 28 belediyeye kayyum ataması cadı avının geldiği son aşamadır. Halkın iradesini yok sayarak gerçekleşen bu darbe uygulaması, temsili demokrasinin en ufak kırıntılarının dahi artık ortadan kaldırılmaya çalışıldığının göstergesidir. Tayyip Erdoğan ve AKP, totaliter faşist bir rejimin inşasında son köşe taşlarını koymaya çalışmaktadır. Bu saldırılar; hukuku, anayasayı, halkın iradesini yok sayan darbenin ta kendisi değilse nedir? Bu, bütün demokratik siyaset zeminlerinin ortadan kaldırılıp, mecliste ve yerel yönetimlerde elde edilen ve sayıları milyonlarla ifadesini bulan halklarımızın kazanımlarının yok sayılmasıdır. Bu sadece 28 belediyeye yapılmış bir darbe değil, AKP ve Erdoğan’ın karşısındaki bütün halklara karşı bir saldırıdır. Bu ve benzer uygulamalar AKP’ ye biat etmeyen tüm toplum kesimlerini hedef alacağının açık göstergesidir.

Ancak bizler; emekçiler, kadınlar, gençler, Kürtler, Aleviler, yani devletin ve sermayenin saldırılarına maruz kalanlar meşru, kitlesel, militan mücadelelerimizde birlikte davranır kararlılıkla mücadelemizi sürdürürsek, ancak o zaman üzerimize gelen zifiri karanlığın önünde baraj oluşturabiliriz. Mücadeleden ve direnmekten başka yolumuz yoktur.

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ  (SYKP) olarak kayyum atamalarını halkın iradesine darbe olarak görüyor kabullenmiyoruz. Belediyelere “Yönetime el koyduk” haykırışları ile girenleri lanetliyor ve iktidara bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi çağrısını yapıyoruz.

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)

MERKEZ YÜRÜTME KURULU