Kaldırmadıkça Başlarımızı Felaketimiz Bitmez!

AKP-MHP faşizminin pandemi fırsatçılığı dur durak bilmiyor. İşçiyi, esnafı açlığa mahkum edecek 17 günlük kapanma kararı uygulamaya sokuldu. 

AKP-MHP İktidarı emek düşmanıdır. Kapanma kararının içeriğin bunu yeni bir kanıtıdır. Karar bilinçli bir biçimde 1 Mayıs’ın hemen öncesinde uygulamaya başlanarak fiili bir kutlama yasağı getirilmiştir. 

İnsan sağlığı, toplum, ülke bu siyasal iktidar için mana taşımıyor. Onlar için hepsi kendi bekalarını sürdürülebilmek için kullandıkları propaganda malzemeleri. 

Yoğun baskı ve devlet terörüne rağmen Newroz alanları doldu taştı. 1 Mayıs’ta aynı gerçekle yüz yüze geleceğini göder siyasal iktidar pandemiyi bahane olarak kullanıyor. 

Her türlü ciddiyet ve özenden uzak, halk sağlığı ile alay eden, ne işe yarayacağı belli olmayan bir dizi yasak pandemiyle mücadele ediyoruz kisvesi altında önümüze konulmuş bulunuyor. 

İşçiler lebalep dolu servis ve toplu taşıma araçlarında seyahat etmeye, balık istifi fabrikalarda çalışmaya devam edecek ama açık alanda 1 Mayıs kutlaması olmayacak! 

Milyonlarca küçük esnaf ve çalışanları işyerlerini kapatacaklar ama her türlü yaşamsal ihtiyaçları karşılanmayacak, yüz üstü bırakılacaklar! 

Daha ilk günden beri halk sağlığı uzmanları ve alanın bilim insanlara başta olmak üzere sağlık emekçileri yurttaşların her türlü maddi ihtiyaçlarının, uğrayacakları gelir kayıplarının karşılanması koşuluyla 28 günlük tam kapanma tebdirlerinin uygulanması gerektiğinde ısrar ettiler. Siyasal iktidar bu talebi sürekli olarak görmezden geldi. 

Saray harcamaları dudak uçuklatıyor. Suriye’de, Libya’da onbinlerce cihatçı çete yeni Osmanlıcı yayılmacı hayaller uğruna maaşa bağlanıyor. Hazine imkanları her fırsat bulunduğunda yandaş sermayeye peşkeş çekiliyor. Sonunda halka birkaç TIR dolusu patates ve soğandan başka iktidarın elinde verecek başka bir şey kalmamış bulunuyor. 

Kaldırmadıkça başlarımızı felaketimiz bitmez!

Herkese acil aşı ve koruma tebdirleri uygulanmalı, aşı temini ile ilgili gerçekler halktan gizlenmemelidir.

Covid-19 pandemi süreci ve sonrasında yaşanacak olası felaketler için halk sağlığı hizmetleri tüm topluma ücretsiz sağlanmalıdır.

Tüm özel hastaneler kamulaştırılmalıdır. Her türlü sağlık hizmeti halkın ulaşacağı şekilde ücretsiz olmalıdır.  

Zorunlu işlerde çalışan tüm işçiler derhal aşılansın ve ücretlerine ilaveten salgın riski primi ödemesi eklensin.

Covid-19 başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm işçiler için meslek hastalığı olarak kabul edilsin.

İşten çıkarma yasağı tüm istisnaları ile kaldırılsın, milyonlarca işçinin işten atılmasına yol açan Kod-29 zulmü son bulsun.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan işveren destek ve teşvikleri durdurulsun, İşsizlik Sigorta Fonu sadece işçilere ve işsizlere tahsis edilsin.

Pandemi süresince asgari ücret vergi ve kesintilerden arındırılsın, asgari ücretin brütü yerine tüm asgari ücret alan işçilere net ücret ödemesi yapılsın.

Sermayenin vergi ayrıcalıkları ve teşvikleri kaldırılsın, işçilere, emekçilere ücret artışı ve sosyal destek sağlansın.

Salgınla mücadelede başta gıda ve temel tüketim maddeleri olmak üzere temel ihtiyaç ürünleri üzerinden alınan dolaylı ve dolaysız tüm vergiler sıfırlansın.

Küçük esnafın banka ve vergi borçları silinsin. Tüm vergi ödemeleri pandemi boyunca ertelensin.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 

Merkez Yürütme Kurulu