İstanbul’dan Fransa’daki Gece Ayakta direnişe destek

Fransa’da yeni iş yasasına karşı bir ayı aşkın süredir süren direnişlere Kadıköy’de destek eylemi gerçekleştirdi. Nuitdebout-Gece Ayakta hareketinin 15 Mayıs’a yaptığı çağrı için basın açıklaması yapan SYKP üyelerine, Devrimci Proleterya ve HDP Kadıköy İlçe Örgütü destek verdi.

istanbul-dan-fransa-daki-direnise-destek-2-1463329360

Basın açıklamasının okunmasının ardından kitle Enternasyonal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu.

Basın açıklamasını SYKP Kadıköy İlçe Yöneticisi Belgin Akça okudu.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

Fransa’dan Türkiye’ye, Arjantin’den Rusya Federasyonu’na tüm kapitalist dünyayı kuşatan ekonomik kriz egemenlerin düzenini sarsıyor.

Tüm kriz dönemlerinde olduğu gibi bugün de egemenlerin derinleşen krize karşı bildiği tek bir şey var: Ekonomik çöküntünün faturasını emekçilerin sırtına yıkmak.

Türkiye’de 6 Mayıs’ta sabaha karşı AKP’li vekillerin oylarıyla geçirilen emek düşmanı yasa bunun en son örneği. Başlıca hükümlerine göre bu yasanın bizler için sonuçları şunlar:

Geçici iş ilişkisi patronlara işçileri ya Özel İstihdam Büroları (ÖİB)b aracılığıyla ya holding bünyesi içinde ya da aynı şirketler topluluğuna bağlı bir işyerinde görevlendirme hakkı tanıyor.
Türkiye İş Kurumundan geçici iş ilişkisi kurma yetkisi alan ÖİB’ler işçilerini işverenler ile sözleşme yaparak geçici olarak işverene devredecek.
Doğum izni ve doğum sonrası kısmi çalışma hakkını kullanan, askerlik hizmetini yapmakta olan ve iş sözleşmesi askıya alınan çalışanların yerine bu süreler zarfında başka işçiler geçici iş ilişkisi ile işe alınabilecek.
Mevsimlik tarım işlerinde, temizlik işlerinde ya da hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde süre sınırı aranmaksızın işçi kiralanabilecek.
Tasarıda yer alan “Güvenceli Esneklik” işçileri güvenceden yoksun hale getirmekten başka bir amaç taşımıyor: Kiralık işçileri iş akdinin feshine karşı koruyacak hiçbir madde yok. İşe iade hakkının hasıl uygulanacağı tam bir bilmece.
Kiralık işçi olarak çalıştırılanlar fiilen tazminat hakkından da mahrum olacaklar. Çünkü kıdem tazminatı için bir yıl, ihbar tazminatı için en az altı ay çalışmış olma zorunluluğu halen yürürlükte.
Yasada işçinin istihdamının devamına yönelik hiçbir güvence de yok. Kiralama süresi bittiğinde ÖİB’e geri dönen işçi ikinci bir işe başlatılmaz ise ücret alamayacağı gibi ÖİB’le olan iş akdi de askıya alınacak.
Tabii ki emeklilik hakkına saldırı da unutulmamış: Bir yılda geçicici olarak dört ay çalışan bir işçinin emekli olabilmesi için 60 yıl çalışması gerekecek. Kısmi emeklilik ise ancak 45 yıl çalışırsa mümkün.

Krizleri emekçilerin sırtına yıkmanın başka yöntemleri de var. İşyerlerinde zorunlu iş güvenliği önlemlerinin gerektiği harcamalardan kaçınmak bunların başında geliyor. 13 Mayıs Tam da bu nedenle gerçekleşen 301 Maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma Katliamının ikinci yıl dönümü.

Sermayenin emek düşmanı saldırıları yalnızca Türkiye’de yaşanmıyor. Fransa’da “sosyalist” Hollande hükümetinin yasalaştırmak istediği yasa çeşitli ücretli izin haklarının kullanımını patronların keyfine bırakmayı amaçlıyor. Sadece bu kadar da değil; ilk sekiz saat için %25, daha sonrası için %50 olan fazla mesai ücret farklarını %10’a çekmek istiyor Fransız patronlar. Çalışma yasasının kimi kısıtlamalarından muaf da olacaklar kazandıkları takdirde. Kıdem tazminatına üst sınır getirilmesi de cabası.

Fransız işçi sınıfı bu emek düşmanı yasaya karşı aylardır “Gece Ayakta” (NuitDebout) şiarıyla meydanlarda. Liseliler de dahil yüz binlerce öğrencinin de aktif desteğini kazanan “Gece Ayakta” hareketi tüm dünyanın emekçilerine ve ezilenlerine 15 Mayıs’ta uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Bugün Türkiye’de işçi düşmanı yasaya karşı sesimizi birleştirmek, Soma’da katledilen işçi kardeşlerimizi anmak ve ailelerinin sınıf kardeşlerinin hak mücadelelerinde yalnız olmadıklarını göstermek ve Fransız İşçi sınıfının yanında olduğumuzu yüksek sesle haykırmak için buradayız.