Gel Birlikte Değiştirelim

Sosyalist yeniden Kuruluş Partisi olarak bu toprakların tüm devrimci birikimlerini heybemizde taşıyarak Gezi İsyanı’nın içerisinde doğduk. Eşit, özgür, adil, demokratik ve sosyal bir cumhuriyet için mücadele ediyoruz. Kapitalist sistemin sunduğu kaos ve geleceksizliğe karşı: Emek sömürüsünün son bulduğu; kadın ve erkeğin her alanda eşit olduğu; heteroseksist olmayan; kar ya da insan merkezli değil, tüm canlılar ve kültürel değerlerimizle birlikte doğa insan bütünlüğünü savunan; halkların, inançların, dillerin, kültürlerin birbirleri üzerinde tahakküm kurmadan eşit ve özgürce birarada yaşayabildiği, başkasının sırtından zengin olanların değil emeğiyle geçinenlerin söz, yetki ve karar hakkına sahip olduğu sosyalist bir düzen hedefliyoruz.


Başka bir ülke, başka bir dünya mümkün ve gelin birlikte kuralım diyoruz.