Eş Genel Başkanımız Cavit Uğur: “Seçimlerle sınırlı kalmayan taban ittifaklarına ihtiyacımız var. Demokrasi ve ekmek istiyoruz. Hem de acil!”

Eş Genel Başkanımız Cavit Uğur, 2 Mart Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Emek Konferansımız ile ilgili olarak siyasihaber.org’un sorularını yanıtladı.

SYKP olarak 2 Mart’ta İstanbul’da Emek Konferansı düzenliyorsunuz. Yerel seçim çalışmaları yoğunlaşırken neden böyle bir işe kalkıştınız?

Öncelikle bu konferansı düzenlemeyi, geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz III. Olağan Genel Kongre/Konferansımızda kendimize görev olarak belirledik. 6 yıllık bir geçmişi olan partimiz, kuruluşundan itibaren giderek sertleşen siyasal ortamın, Olağanüstü Hâl koşullarının ve ardı sıra gelen seçim süreçlerinin yoğun temposu altında programıyla önüne koyduğu temel görevleri yerine getirmekte zorlandı. Demokrasi, barış, adalet talepleriyle oluşturduğumuz cepheler, mücadele ortaklıkları bizim için kaçınılmaz görevlerdir. Öyle kalmaya da devam edecek. Ama diğer yandan bir sosyalist parti olarak emek siyasetine verdiğimiz ağırlığı da artırmamız gerekiyor. Bizim ana tarihsel misyonumuz budur.

Tam da çok önemli gördüğümüz, hayatî bir eşikte gerçekleşecek yerel seçimler arifesinde böyle bir konferans düzenlemek ise emek siyasetinin artık ülkenin birinci gündemi haline gelmesi ile ilgilidir. Bizim de muradımız budur. Seçimleri, siyasi iktidarla işçi sınıfının bir hesaplaşması haline çevirmek. Ağır kriz koşullarında, emekçi sınıflar seçim sonrasında ekonomik gidişatın bir felakete dönüşeceğini, işsizlik ve yoksulluk girdabına çekileceklerini çok iyi biliyorlar. Hükümet, ekonomik sorunları ancak seçim sonrasına öteleyebiliyor. Gün geçmiyor ki bir işyerinde daha direniş başlamasın. İşçi sınıfı, gidişatın farkında ve teslim olmaya niyetli değil. Baskının ağırlaştığı bu dönemde işçiler, tüm muhalefetin, halkın umudu oldular.

Kongrenin şiarı sanırım bunu anlatıyor…

Evet. “Özgürlük işçilerle gelecek!” diyoruz. Burada kastedilen sadece sosyalist bir iddia değil. Pek tabii ki sosyalizmi kurmak, partimizin temel hedefi. Ama bugünün acil ihtiyacı ülkenin bu baskı rejiminden kurtulmasıdır. Hem demokrasi, adalet ve barış olsun istiyoruz hem de iş ve aş istiyoruz. Bunun için geniş bir halk cephesine ihtiyaç var. Bu cephenin taşıyıcısı ise yukarıda kurulacak siyasi parti ittifakları değildir. Geçen seçimde işaretini aldığımız gibi, emekçi sınıflar tabandan partileri bu ittifaklara mecbur bırakacaktır, bırakmaktadır. Önümüzdeki seçim bunun için daha iyi bir test olacak. Seçimlerle sınırlı kalmayan taban ittifaklarına ihtiyacımız var. Demokrasi ve ekmek istiyoruz. Hem de acil!

Konferansın programından bahseder misiniz bize?

Konferans 2 Mart Cumartesi günü Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde 9.30’da başlayacak. Çok değerli sendikacılar açılış konuşmaları yapacak. Ardından dört oturum şeklinde işçi sınıfının ve mücadelesinin son dönemde geçirdiği dönüşümler, ekonomik kriz koşullarında sınıf mücadelesinin ağırlık noktaları ele alınacak. Bir kısmı barış imzacısı olduğu için KHK’lerle üniversitelerden ihraç edilmiş hocalarımız konuşmacılar arasında. Yine Zeki Tombak, Kenan Kalyon, Volkan Yaraşır gibi isimler aramızda olacak.

Oturumlar hangi konularda, biraz ayrıntı verir misiniz? 

İlk oturum işçi sınıfının 21. yüzyılda geçirdiği dönüşümler üzerine. İkinci oturumda kamu sektörünün piyasalaşması karşısında kamu istihdamının esnekleşmesi ve yeni sendikal arayışlar üzerine. Üçüncü oturum, kadın emeği, istihdamı ve mücadele olanakları hakkında. Ve son oturumda da işçi sınıfı mücadelesinin değişen yapısını küresel bağlantıları ile ele alıp tartışacağız.

Aslında konferans bu oturumlarla sınırlı değil. Ya da şöyle diyelim: SYKP, emek siyasetinde yeni arayışlar ve açılışlar iddiasında. Biz SYKP olarak konferansın hemen ardından düzenleyeceğimiz atölyelerle kendimize ödevler hazırlayacağız ve bunları da kamuoyu ile paylaşacağız.

Emek Konferansı Programı

• 09.30 – 10.15 Açılış Konuşmaları

Canan Yüce (SYKP Eşgenel Başkanı)
Tayfun Görgün (Dev Maden-Sen Genel Başkanı)
Özgür Karabulut (Dev-Yapı-İş Genel Başkanı)
Şivan Kırmızıçiçek (Petrol-İş Gebze Şubesi Bşk. Yrd.)

• 10.15 – 12.00 I. Oturum: Günümüzde İşçi Sınıfının Değişen Yapısı

Oturum Başkanı: Sait Demir

➢ Robotlar ve Yapay Zekâ Döneminde Sömürü ve İşçi Sınıfının Güncel Durumu – Özgür Narin

➢ Fabrikanın Dışında Büyüyen İşçi Sınıfına Bakmak: Hizmet İşçilerinin Profili ve Deneyimleri Üzerine Tartışma – Hakan Koçak

➢ Çalışma Hayatının Aynası: İş Cinayetleri – Aslı Odman

• 12.15 – 14.00 II. Oturum: Kamu İstihdamının Dönüşümü ve Yeni Mücadele Olanakları

Oturum Başkanı: Özlem Tolu

➢ Kamu Hizmetleri Dönüşürken (Ticarileşme, Metalaşma, Özelleştirme) Mücadele Biçimlerini Yeniden Düşünmek – Fuat Ercan

➢ Kamu İhale Kanunu Eliyle Kamuda İstihdamın Dönüşümü – Serkan Öngel

➢ Kamuda Birleşik Mücadele Arayışları – Erkin Başer

• 14.45 – 16.00 III. Oturum: Kadın Emeği

Oturum Başkanı: Ebru Yıldırım

➢ Kapitalizm, Ataerki ve Baskı Rejimi Sacayağında Türkiye’de Kadın Emeği ve Mücadelesi – Yasemin Özgün

➢ Kadınların Sınıfı: Mücadele Zeminleri ve Güçbirliği Olanakları – Dilek Hattatoğlu

• 16.15 – 18.15 IV. Oturum: Günümüzde İşçi Sınıfı Mücadelesi

Oturum Başkanı: Tayfun Görgün

➢ Kriz ve Küresel İşçi Hareketi – Volkan Yaraşır

➢ Sınıf Mücadelesinde Gelenek ve Yenilenme – Zeki Tombak

➢ İşçi Sınıfı Hareketinin Yeniden Kuruluşunun Eksenleri – Kenan Kalyon