SYKP MYK: Çerkes soykırımı insanlık tarihinde kara bir lekedir

Çerkesler, Çarlık Rusyası’nın işgal girişimine karşı bir yüzyıl direndiler. İnsan ve silah gücü yönünden son derece eşitsiz yürütülen bu savaşı 1864 yılında nihai olarak kaybettiler. Ama yalnız savaşı değil, soykırımdan geçirilen ve zorla sürgün edilen nüfuslarının % 90’ını ve tarihi vatanları Çerkesya’yı da kaybettiler. İnsanlık tarihinin en büyük acılarından ve kara lekelerinden biri olan Çerkes Soykırımı’nın ardından aynı yılın 21 Mayıs’ından itibaren Çerkesler sürgün edildiler.

Sürgün yolunda yüzbinlercesi Karadenizin soğuk sularına gömüldü. Çok daha fazlası Osmanlı topraklarına ulaştıktan sonra açlıktan, hastalıklardan yok oldu.

Önemli bir bölümü bugünkü Türkiye topraklarını yurt edindiler. Özellikle Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında ’Türkçe konuş’ kampanyalarının muhatabı oldular, Manyas-Gönen yöresine yerleşik 14 Çerkes köyü bir sürgün de 1923’te yaşadı. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ertesinde diğer halklara olduğu gibi Çerkeslere karşı da sistemli olarak başlatılan asimilasyon derinleşerek devam ediyor. Geldiklerinde Türkçe bilmeyen Çerkeslerin bugün çok azı ana dillerini konuşabiliyor.

Günümüzde Çerkesler ulusal, kültürel asimilasyona karşı yerel dernekler, üst örgütleri KAFFED ve Jineps gibi yayın organları ve sosyal medya ağlarıyla bir mücadele sürdürmekteler.

Rusya Federasyonu’na bağlı anayurtlarında da sorunlar yaşıyorlar. SSCB döneminde kabul edilen anayasal haklarının bir kısmını kısıtlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor.

BM’de Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar Örgütü (UNPO) 1997 yılında yapılan Genel Kurulu’nda Rus Federasyonu’na Çerkes ulusuna soykırım yapıldığını kabul etmesi, sürgün statüsü verilmesi ve çifte vatandaşlık hakkı tanıması çağrısı yapmıştır. Partimiz bu çağrıyı destekler.

Çerkes halkının Türkiye’de ulusal, demokratik ve kültürel hakları için yürüttüğü mücadeleyi önemli buluyor, yakinen takip ediyor ve dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz.

Üzerinde yaşadığımız toprakları yaşanılası bir coğrafya haline getirmek ellerimizdedir. Enternasyonalizmin gereği olarak yerküreyi yurt bilen Partimiz bu özlemimizin gerçekleşmesi için her ulus ve inançtan işçi sınıfını, emekçileri, kadınları, gençleri, dışlanan, ötekileştirilen herkesi birliğe ve ortak mücadeleye davet eder. Birleşelim ve mücadele edelim. Kurtuluş yok tek başına!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

Merkez Yürütme Kurulu