Ankara İl Örgütümüz 4. Kongresini Düzenliyor

DUYURU

Ankara İl Örgütümüzün 4. Olağan Kongresi 26/05/2021 tarihinde Saat 13.00’te aşağıdaki adreste ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu tarih ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde Kongremiz aynı gündemle ve aynı adreste 28/05/2021 tarihinde Saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Muhammet Alkış
Ankara İl Başkan Vekili,
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Ankara İl Yönetim Kurulu adına

GÜNDEMLER

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan oluşumu
  3. Saygı duruşu
  4. Çalışma ve mali raporun sunulup görüşülmesi
  5. Aklama
  6. Tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması
  7. Karar tasarılarının görüşülüp karara bağlanması
  8. Dilek ve temenniler
  9. Seçim: İl Başkanı, Yönetim Kurulu: 6 asil, 3 yedek; Disiplin Kurulu: 3 asil, 1 yedek
  10. Kapanış

ADRES: Kavaklıdere Mah. Olgunlar Sok. No: 2/11 Çankaya/Ankara