SYKP MYK: AKP-MHP Faşist İktidar Koalisyonu’nun çimentosu Kürt düşmanlığıdır!

Birleşelim! Güçlerimizi ortak bir cephede birleştirelim!

İçişleri Bakanlığı bu sabah Siirt Belediyesi, Baykan Belediyesi, Kurtalan Belediyesi ve Iğdır Belediyesi’nin seçilmiş belediye eş başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyım atadı. Belediye binaları ablukaya alınırken, belediye eş başkanları da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Hukuk, adalet ve ahlak ölçülerini hiçbir biçimde tanımadan gerçekleştirdiği icraatlarla içeride, uluslararası hukukun bütün normlarını ayaklar altına alarak gerçekleştirdiği politikalar nedeniyle dışarıda suç dosyaları kabarmış, toplumsal desteği zayıflamış, Gezi Ayaklanması’yla birlikte ideolojik hegemonyasını büsbütün yitirmiş Tayyip Erdoğan ve şürekâsı için iktidar katında kalabilmenin yegane yolu baskı, şiddet ve terör siyasetini derinleştirmekten, politikasının ana eksenini Kürt düşmanlığı üzerinde inşa etmekten geçiyor. AKP azgın Kürt düşmanlığı yapmadan, HDP belediyelerine gece darbeleri gerçekleştirerek el koymadan iktidar katında kalamaz, MHP ile oluşturmuş olduğu faşist iktidar koalisyonunu sürdüremez.

7 Haziran 2015 Genel Seçim sonuçlarının yol sayılmasıyla başlayan, bombalamalar, kitle katliamları, provokasyonlar eşliğinde Kürt kanını dökmeye odaklanan iktidar katında kalma stratejisi AKP-MHP faşist iktidar koalisyonunun varlık nedenidir. İktidar koalisyonu damarına Kürt düşmanlığı enjekte etmeden bir gün bile ayakta kalamaz. Arka arkaya gündeme gelen kayyım darbelerinin nedeni budur.

AKP-MHP iktidar koalisyonu yürüdüğü yoldan çıkamaz,  çıkması mümkün değildir. Zira faşist iktidar yeltenişinin yerleştirilmesi ve kurumsallaştırılmasının yegane yolu budur. Bu yol işçiler, ezilenler, kadınlar, gençler, Kürtler, ezilen milliyetler, dışlanan ve ötekileştirilen herkes için kan, gözyaşı ve zulümden başka bir hiç şey vadetmemektedir.

Bu basit hakikat, hayıflanarak, hukuka ve adalete dönüş çağrıları yaparak, iktidar koalisyonunda oluşacak olası çatlaklardan medet umarak,  sıra bana gelmez aymazlığıyla bir kenarda durarak, iktisadi krizin iktidar koalisyonunun işini bitireceği beklentisine sürüklenerek, uluslararası güçlerin zorlama ve telkinlerinin etkili olacağı hesabına bel bağlayarak, kurulmakta olan yeni partilerin politik statükoyu değiştirebileceği ihtimaline yatırım yapılarak değiştirilemez. AKP-MHP faşist iktidar koalisyonunu iktidar katından indirmenin tek yolu mücadeleyi yükseltmekten geçmektedir ve bu klik iktidar katından indirilmeden Türkiye’nin gün yüzü görmesi olanaklı değildir.

Partimiz, hayıflanmanın, serzenişte bulunmanın, AKP-MHP İktidar Koalisyonu’nu hukuk, adalet ve ahlak ölçüleri içinde davranmaya çağırmanın hiçbir bir manası olmadığı gerçeğinden hareketle, iktidar koalisyonunun faşizmi kurumsallaştırma ve yerleştirme yeltenişi karşısında hiç zaman geçirmeksizin birleşmeye, güçlerimizi ortak bir cephede birleştirmeye çağırmaktadır!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

Merkez Yürütme Kurulu