Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları: Ayrı yollardan aynı hedef için mücadele edelim: AKP-MHP İttifakı’nı iktidar katından indirelim!

“Halkların Demokrasi Partisi’nin “Demokrasi Yürüyüşü” her şeyden önce mücadele edilmeksizin, bedel ödenmeksizin, geniş halk kitleleri seferber edilmeksizin AKP-MHP faşist ittifakının iktidar katından inebileceği yanılsamasına itirazdır. Uluslararası güçlerin iktidar koalisyonu üzerindeki baskısı, ekonomik krizin yaratacağı hoşnutsuzluk, iktidar bloku içi çatlakların yol açacağı yıpranma, yeni kurulmuş olan partilerin AKP’den çalacağı oyun yaratacağı takatsizlik gibi gelişmelere bel bağlayarak AKP-MHP iktidar Bloku’nun şu ya da bu gün ama nihayetinde iktidar katından ineceğini düşünenler şiddetle yanılıyorlar. AKP-MHP İktidar Bloku uzun yıllardır gerçekleştirdiği devlet içi kadrolaşmanın sağladığı olanaklar ve kolluk kuvvetleri üzerindeki tam kontrolüyle inşa etmekte ısrar ettiği rejimi kökleştirerek Türkiye’yi çok daha büyük felaketlere doğru sürükleme olanağına sahiptir.

 

“Bekle görcülük” her geçen gün ideolojik ve siyasal hegemonyasının yitirmeye devam eden AKP-MHP Faşist İttifak Bloku’nun iktidar katında tutunmasına, çıkan fırsatları değerlendirerek tesis etmek istediği rejimi kalıcılaştırmasına hizmet eden hayat öpücüğüdür. HDP “Demokrasi Yürüyüşü” ile aynı zamanda, bu yaklaşım içinde olanlara mücadeleyle, kararlılıkla, geniş halk kitleleri seferber edilerek Türkiye’nin sürüklenmek istendiği yeni felaketlerden kaçınılabileceğini de göstermek istemektedir.

AKP-MHP İktidar Bloku’nun baskı, şiddet ve savaş siyasetinden başka bir seçeneği yoktur. Bu hakikat Türkiye halklarının daha fazla çile çekmesi istenmiyorsa, yurttaşlarımızın daha fazla gözyaşı, kan ve acıyla yüz yüze gelmesi tercih edilmiyorsa, AKP-MHP İktidar Bloku’ndan rahatsızlığı olan bütün güçler kendi bildikleri yol ve yöntemlerle mücadeleye girişmelidir. Eğer bunu yapabilirsek, eğer AKP-MHP karşıtı güçlerin her biri kendi yol ve yöntemlerince ayrı bir itiraz odağı haline gelebilirse, AKP-MHP İktidar Bloku’nun iktidar katında tutunabilmesi olanaklı değildir. İktidar karşıtı güçlerin tümü bunu yapmaya yükümlüdür. Bu yükümlülük sadece bugün yaşanan acılara son vermek mecburiyetinden doğmuyor, gelecek kuşaklara karşı vicdan borcumuzdur bu aynı zamanda. Sonuç olarak: Ayrı yollardan aynı hedef için mücadele edelim: AKP-MHP İttifakı’nı iktidar katından indirelim!”