Kölelik Yasası Meclisten Geçti! AKP Hükümeti Sermayenin Emrinde

SYKP MYK’nın Kölelik yasasına ilişkin basın açıklaması

KÖLELİK YASASI MECLİSTEN GEÇTİ

AKP HÜKÜMETİ SERMAYENİN EMRİNDE

Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması, güvencesiz ve esnek çalışma modelini kapsayan yasa tasarısı, sendikaların, emekten yana örgütlerin ve işçilerin karşı çıkmasına rağmen 6 Mayıs sabaha karşı saat dörtte   AKP’nin oylarıyla Meclis’te kabul edildi.

14 yıllık iktidarını işçi sınıfının haklarını küçültmek, sermayeye hizmette ustalaşmak ile geçiren AKP’nin bu son saldırısı sınıfın dünya çapında büyük mücadelelerle kabul ettirdiği haklarının elinden alınması anlamına geliyor.

Meclis’ten geçen bu yasa tasarısının Saray’dan da geçeceğini rahatlıkla öngörebiliriz. Ancak sınıfın haklarını neredeyse iki yüz yıl geriye götüren bu yasanın işlemez, uygulanamaz kılınması görevi tüm emek örgütlerinin önündeki bir görev olarak duruyor.

Aşağıdaki maddelere teslim olunamaz, işçiler kendilerini açıkça köleye dönüştürecek bu yasaya göre bir çalışma hayatı sürdüremez. Belli başlı hükümlerine göre bu yasa ile;

Geçici iş ilişkisi, Özel İstihdam Büroları(ÖİB) aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılarak kurulabilecek. Türkiye İş Kurumu’ndan geçici iş ilişkisi kurma yetkisi alan ÖİB’ler, işveren ile sözleşme yaparak işçisini geçici olarak işverene devredecek .Doğum izni ve doğum sonrası kısmi çalışma hakkı kullanan, askerlik hizmetini yapan ve iş sözleşmesi askıya alınan çalışan yerine başka bir işçi ile geçici iş ilişkisi, bu hallerin devamı süresince kurulabilecek. Mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde, süre sınırı aranmadan işçi kiralanabilecek.

“Güvenceli esneklik” adı altında işçileri güvenceden yoksun hale getiren tasarıda, kiralık işçilerin iş akdinin feshine karşı korumaya yönelik hükümler yer almıyor. İşe iade hakkının nasıl uygulanacağı konusunda da Meclis’ten geçen tasarıda bir düzenleme yok.

Kıdem tazminatı için bir yıl, ihbar tazminatı için 6 ay çalışma zorunluluğu bulunduğundan, bu yasa kapsamında kiralık işçi olarak çalıştırılacak işçiler tazminat hakkına da sahip olamayacak. Yasanın kayıt dışılığı önlemek amacıyla çıkarılacağı iddiasına karşın, tasarıda işçinin istihdamının devam edeceğine ilişkin hiçbir düzenleme bulunmuyor. Kiralama süresi bittiğinde ÖİB’ye dönen işçi ikinci bir işe başlatılmazsa ücret alamayacak ve ÖİB ile iş akdi askıya alınacak.

Meclis’ten geçen bu yasa ile emeklilik de hayal olacak. Bir yılda geçici olarak dört ay çalışan bir işçinin emekli olabilmek için 60 yıl çalışması gerekecek. Kısmi emeklilik ise 45 yıl çalışılırsa mümkün olacak.

 

Saray ve AKP Hükümeti işçi sınıfına, ezilenlere, onların haklarına ve örgütlerine karşı topyekûn bir savaş açmış durumda. Bu savaş ancak diktatörlüğe, sömürüye karşı birleşik bir emek ve demokrasi mücadelesiyle karşılanabilir. Ekmek ve özgürlük mücadelesinin her zamankinden daha fazla birbirine bağlı hale geldiği bu dönemde tüm emek ve demokrasi güçlerinin AKP’ye karşı güçlerini birleştirmesinin tam zamanıdır.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Merkez Yürütme Kurulu