TBMM Çerkes Soykırımını tanımalıdır!

Çarlık Rusya’sının Çerkesleri anavatanları Kafkasya’dan sürmesinin üzerinden 157 yıl geçti ancak sürgünün neden olduğu acı Çerkes halkının hafızalarındaki yerini korumaya devam ediyor. Resmi olmayan rakamlara göre, 1,5 milyona yakın Çerkes sürgüne tabi tutulurken yol şartları, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerden dolayı 400 bin ila 500 bin kişi hayatını kaybetti.

Çerkeslerin Çarlık Rusya’sının nüfus politikası kapsamında sürgüne tabi tutulmasının üzerinden bir buçuk asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen Moskova yönetimi ana vatanlarından kopartılan Çerkeslerin acılarını bir nebze de olsa dindirecek adımlar atmadı.

Çarlık Rusya’sının mirasçısı konumunda olan Rusya’dan özür bekleyen Çerkesler, 21 Mayıs’ın “Çerkes Soykırım ve Sürgünü” olarak tanınmasını istiyor.

TBMM Çerkes soykırımını tanımalıdır!
Çerkes soykırımını dünyada tanıyan tek ülke Gürcistan… Çerkeslerin nüfus olarak en fazla yaşadığı ülke ise Türkiye. Bu nedenle Çerkes halkının Türkiye’den, TBMM’den Çerkes soykırımının araştırılmasını ve soykırımı tanımasını talep etmesi gayet doğaldır.
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi TBMM’yi Çerkes soykırımını tanımaya, böylelikle gerek Türkiye’de gerekse dünyanın başka yerlerinde yaşayan Çerkes halkının acısını biraz olsun hafifletmeye çağırıyor.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
Merkez Yürütme Kurulu