Çankaya İlçe Örgütümüz 4. Kongresine Gidiyor

DUYURU

Ankara, Çankaya İlçe Örgütümüzün 4. Olağan Kongresi 10/04/2021 tarihinde Saat 13.00’te aşağıdaki adreste ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu tarih ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde Kongremiz aynı gündemle ve aynı adreste 11/04/2021 tarihinde
Saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Ahmet Alkış
Çankaya İlçe Başkanı,
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)
Çankaya İlçe Yönetim Kurulu adına

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Çalışma ve mali raporun sunulup görüşülmesi
5- Aklama
6- Tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması
7- Karar tasarılarının görüşülüp karara bağlanması
8- Dilek ve temenniler
9- Seçim: İlçe Başkanı, Yönetim Kurulu; 4 Asil, 2 Yedek
10- Kapanış

ADRES: Kavaklıdere Mah. Olgunlar Sok. No: 2/11 Çankaya/Ankara
SEÇİM: İlçe Başkanı, 4 Yönetim Kurulu üyesi, 2 yedek üye